This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Book search...
Browse by age...
0+ 5+ 7+ 11+
New Releases (10)
Coming Soon (1)
Browse By Series
Browse By Translator
Browse By Author
(Show all authors)
Book of the Month
view details
Anwen y Asyn
Elli Woollard
« Back To List  

CMM (Yr)

Age Group: 11+ 7+
Format: Paperback

Author: Roald Dahl
Translator: Elin Meek

£6.99
add to basket
why not share it?
Pub. Date: 1 May 2016
Genre: Welsh Books for children
ISBN 13: 9781849673365
Description

A Welsh adaptation of The BFG, an amazing story by a very popular author about Sophie's best friend, the BFG, a kind giant who uses strange words; for 8-11 year old readers. 72 black-and-white illustrations. New edition with fresh cover.

Reviews

' "Dyma’r snoscymbr amgas!" gwaeddodd yr CMM. "Dwi’n ei hasáu e! Dwi’n ei gamfygu e! Dwi’n ei thieiddio fe!" '’

Dyma ni eto, meddech. Camsillafu’r Gymraeg. Llurgunio ein hiaith.

'"Mae’r llabswitsiwr drwgwlgrwbiog gorddyrniog 'ma wedi fy ypsetio i!"'

'Beth nesaf?!' fe’ch clywaf yn taranu. Arwyddion ffyrdd sy’n parchu dim ar gywirdeb iaith, archfarchnadoedd yn arbenigo mewn camgyfieithiadau chwerthinllyd – a rŵan dyma lyfr ar gyfer ein plant sydd petai’n profi eu gallu i ddatrys posau. Ond arhoswch . . .

' "Geiriau," meddai, "sy’n broblem sy’n fy mhlwc-goglais i . . . Fi sy’n siarad y wigleg fwyaf erchyll." '

A chyda chyfaddefiad fel yna, daw goleuni ar y mater. Nid rhywun cyffredin sy’n siarad, ond cawr. Cawr Mawr Mwyn, yr Èc Èm Èm. Ydi, mae’r BFG wedi dysgu siarad Cymraeg.

Mae o wedi ei meistroli'n dda hefyd (gydag ychydig bach o help gan Elin Meek), yn ddigon da i adrodd ei stori amdano fo a Sophie yn achub plant bach Lloegr ('sydd â blas popscows gwych' arnyn nhw) rhag cael eu bwyta gan y Cnöwr Plant a’r Malwr Esgyrn a’r cewri erchyll eraill. Diolch byth na chlywson nhw erioed sôn am Gymru, felly cysgwch yn dawel, blant – neu ‘bantlos’ fe y buasai’r CMM yn ei ddweud.

Wna i ddim datgelu diwedd y stori, dim ond cyfaddef i mi ei mwynhau o’r dechrau i’r diwedd, yn enwedig y cam-eirio – y 'blodau dynol' ('human beans' yng ngwreiddiol Roald Dahl), 'yn fyddar fel tost', 'ar bigau’r brain', 'mynd fel bath i gythraul'. Mae gafael dda ar deithi’r heniaith gan yr hen gawr, a fuasech chi byth yn dweud mai wedi cyfieithu ei stori mae o; ac mae honno, fel y gwreiddiol, yn mynd ar garlam braf hyd y dudalen olaf.

Ond rhaid rhoi’r prawf eithaf iddi, sef ei gosod gerbron y darllenwr deg oed am ychydig oriau.

'— A sut stori oedd hi?'
'—ARBENNIG!'

Ann Gruffydd Rhys

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

Ann Gruffydd Rhys
Cyngor Llyfrau Cymru
Other books you may like;
Charlie a'r Esgynnydd Mawr Gwydr
Charlie a'r Ffatri Siocled
Danny Pencampwr y Byd by Roald Dahl
Gwalch y Nen
James a'r Eirinen Wlanog Enfawr
Jirįff, a'r Pelican a Fi
Matilda (in Welsh)
Mr Cadno Campus
Nab Wrc
Roald Dahl - Casgliad Mawr (14)
Twits (Y)
Books
Apps & EBooks
Contact Us
About Us
Terms & Conditions
Privacy Policy
© 2020 Rily Publications

Registered in Wales No. 4230731