This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Llyfrau Dwyieithog > 0+ (Grŵp Oedran)

Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Sam McBratney
Cyfieithydd: Bethan Mair

Disgrifiad: Cyn bo hir daeth Sgwarnog Bach Sbonc i’r Mynydd Mwll. Dyna syrpréis gafodd e ymysg y grug! Addasiad Cymraeg Bethan Mair o destun tyner Will You Be My Friend? gan Sam McBratney, gydag arlunwaith hardd Anita Jeram. Anrheg...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Antoine De Saint-Exupéry, Louise Greig
Cyfieithydd: Anwen Pierce

Disgrifiad: Mae'r sêr yn cuddio tywysog bach llon. Mae beth sy'n gudd yn hardd. Nawr, rwy'n teimlo fel petai'r sêr i gyd yn chwerthin er fy mwyn i. •        Stori clasurol hudol Antoine de...
Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Bodhi Hunter
Cyfieithydd: Bethan Mair

Disgrifiad: Mae’n bwysig i rai bach ddysgu sut i fod yn gwrtais. Ymuna â’r anifeiliaid hoffus yn y stori, er mwyn dysgu pryd i ddweud ‘Diolch’, ‘Os gwelwch yn dda’ a ‘Mae’n ddrwg gen i’, a dod i wybod...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Graham Oakley
Cyfieithydd: Elinor Wyn Reynolds

Disgrifiad: •     Dyma stori mor leidr cas a’i griw ffyrnig, honco. Mi godan nhw ofn gyda’u campau gwallgo! •     Ymunwch â Chapten Barti Ddu a’i griw o fôr- ladron wrth iddyn nhw chwilio am...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Pecyn - llyfrau 3

Awdur: Amrywiol/Various
Cyfieithydd: amrywiol

Disgrifiad: Pecyn o dri llyfr stori-a-llun hardd, addas ar gyfer plant y dosbarth derbyn, yn cynnwys un stori ddwyieithog, a dwy stori arall yn cynnwys testun Saesneg yn y cefn: 1. Breuddwydia'n Fawr! / Dream Big!; 2. Haliwch yr Hwyliau! / Shiver Me...
Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Pecyn - llyfrau 3

Awdur: Amrywiol/Various
Cyfieithydd: amrywiol

Disgrifiad: Pecyn hyfryd o dri llyfr clawr papur, dwyieithog, ar gyfer plant oed meithrin, yn cynnwys: 1. Hapusrwydd yw... / Happiness is...; 2. Faint ydw i'n dy garu? / How much do I Love You?; 3. Bod yn Gwrtais / Good Manners. • ...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Bodhi Hunter
Cyfieithydd: Elinor Wyn Reynolds

Disgrifiad: •     Cwrdd ag anifeiliaid ysbrydoledig sy’n hyrwyddo positifrwydd drwy gadw breuddwydion mawr yn eu calonnau a'u meddyliau •     Gyda rhigymau cadarnhaol, bydd darllenwyr ifanc yn mwynhau...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Isadora Rose
Cyfieithydd: Elinor Wyn Reynolds

Disgrifiad: •     Cwrdd ag anifeiliaid ysbrydoledig sy’n hyrwyddo positifrwydd drwy gadw breuddwydion mawr yn eu calonnau a'u meddyliau •     Gyda rhigymau cadarnhaol, bydd darllenwyr ifanc yn mwynhau...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Isabel Pope
Cyfieithydd: Bethan Mair

Disgrifiad: •     Darluniau hardd a thestun syml •     Llyfrau dwyieithog gyda thestun Saesneg ar bob tudalen •     Ymuna â’r anifeiliaid hoffus yn y stori, er mwyn dysgu pryd i ddweud...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Georgina Wren
Cyfieithydd: Bethan Mair

Disgrifiad: •      Pan fydd y cyw bach hyll yn cael ei bryfocio am fod yn wahanol, mae’n gadael y fferm i ddod o hyd i gartref newydd. Ond beth arall bydd cyw bach yn ei ddarganfod ar ddiwedd ei antur? •     ...
Amdanom Ni
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
© 2021 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.