This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Llyfrau Dwyieithog > 0+ (Grŵp Oedran)

Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Caroline Crowe
Cyfieithydd: Mari George

Disgrifiad: Sut alla i wneud enfys? Mae'r stori lawen hon, a ysgrifennwyd gan Caroline Crowe ac a ddarluniwyd gan Cally Johnson-Isaacs, yn dangos sut i ddod o hyd i liw a gobaith pan fydd dyddiau'n ymddangos yn dywyll a llwyd: dathlu cariad, positifrwydd a'r...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Imagine That!
Cyfieithydd: Llinos Dafydd

Disgrifiad: Mae’r olwynion ar y bws yn mynd rownd a rownd, rownd a rownd, rownd a rownd… Dewch ar daith gyda ni yn y llyfr lliwgar a hwyliog hwn. Trowch y tudalennau a chanu gyda’r anifeiliaid cyfeillgar wrth iddyn nhw deithio ar y bws bach!
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Smriti Halls
Cyfieithydd: Aneirin Karadog

Disgrifiad: Llyfr lluniau positif, grymus a hwyliog am ofaluam y blaned a phawb sydd arni.Beth os... roedd eliffant yn eich cegin,teigr ar eich toiled, a gorila yn eich ystafell wely!Beth fyddech chi’n ei wneud? Pan fydd anifeiliaid gwyllt yn symud i mewn...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Pecyn - llyrau 5

Awdur: Amrywiol/Various
Cyfieithydd: amrywiol

Disgrifiad: IECHYD DA - Llyfrau iechyd a lles. Llyfrau Stori a Llun Dwyieithog. Pecyn bargen yn cynnwys:- 1. Dannedd Mel Morgwn / Mel Morgwn's Teeth 2. Gormod o Bopeth! / Too Much Stuff! 3. Gyda'n Gilydd / Together We Can 4. Môr ac Awyr / Ocean Meets...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Sophie Henn
Cyfieithydd: Ceri Wyn Jones

Disgrifiad: Dwi wedi dy adnabod ers y cychwyn cyntaf un, a gweld pob dim, pob tamaid sy'n dy wneud di'n di dy hun... Rwyt weithiau'n un peth, weithiau'r llall... ac weithiau rhwng y ddau. Pwy ðyr beth sy'n dy wneud di'n 'ti'? Pa ots? Fel hynny mae.
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Caryl Hart
Cyfieithydd: Mari George

Disgrifiad: Y llyfr perffaith i'w ddarllen yn uchel, gyda darluniau llawen, mae'r stori hon yn dathlu amrywiaeth a chynhwysedd, tra'n tanlinellu pa mor bwysig yw undod yn ein byd.
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Jon Burgerman
Cyfieithydd: Llinos Dafydd

Disgrifiad: Ffordd hwylio o archwilio ac ymdopi âgofidiau. Mae'n iawn poeni, ond wnaiff hyn ddim para. Down drwyddi gyda'n gilydd - nawr, gwena!
Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Clare Beaton
Cyfieithydd: Mared Llwyd

Disgrifiad: Dewch o hyd i’r chwilod a’r pilipalod ar y llwybrau natur, a gwersylla wrth y tân o dan y sêr. Bydd archwilwyr bychain wrth eu bodd yn darganfod rhyfeddodau’r byd o’u cwmpas.
Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Clare Beaton
Cyfieithydd: Llinos Dafydd

Disgrifiad: Dewch o hyd i gregyn sgleiniog, bwcedi a rhawiau,a gwyliwch greaduriaid yn sgrialu ymysg y tonnau.Bydd archwilwyr bychain wrth eu bodd yndarganfod rhyfeddodau’r byd o’u cwmpas.
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Katie Button
Cyfieithydd: Llinos Dafydd

Disgrifiad: Dysga sut i fod yn arwr golchi dwylo! Ymuna gyda'r archarwyr wrth iddyn nhw ddangos i ti sut i olchi dwylo'n effeithiol, a gwylia'r feirws erchyll yn mynd yn llai ac yn llai wrth i bob cam o'r golchi dwylo gael ei gwblhau. Dilynir cyfarwyddiadau...
Amdanom Ni
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
© 2022 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.