This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

« Yn ôl   

Pinocchio


Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal
Cyfres: Fairy Tales

Awdur: Stephanie Dragone
Cyfieithydd: Eleri Huws

£5.99
Ychwanegu i'r Basged
Beth am rannu?
Disgrifiad
Un tro, amser maith yn ôl, roedd hen ðr o'r enw Geppetto yn byw ar ei ben ei hun. 'Trueni nad oes gen i blentyn i'w garu ac i gadw cwmni i mi,' meddai. Felly, aeth Geppetto ati i gerfio pyped o bren. Roedd e'n edrych Ÿrun ffunud â bachgen bach. 'Pinocchio fydd dy enw di,' meddai'r hen ðr wrtho.
Manylion Cynnyrch
Dyddiad Cyhoeddi: 3 July 2017
Genre: Cymraeg i blant
ISBN 13: 9781849673839
Llyfrau tebyg efallai byddech yn mwynhau:
Annalisa Swyn yn Mynd i'r Ysgol
Cyw Hyll, Y / The Ugly Duckling
Darllen yn Well: Pryder Glain
Gwibwyr Gwych: Croeso i'r Syrcas
Iechyd Da Pack - Rily bilingual (5 books)
Mae’r Olwynion ar y Bws / The Wheels on the Bus
Pam oedd Raid i Bopeth Newid? / Why Did Everything Have to Change
Pecyn Cyfres Hud yr Enfys
Read, Hear, Speak: Welsh Word Book / Llyfr Geiriau Cymraeg: Darllen, Clywed, Siarad
Syr Deilen Lili
Tŵr Llyfrau - Hwyl a Sbri
Teletubbies: Peintio Hud a Lledrith / Magic Painting
Amdanom Ni
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
© 2022 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.