This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

« Yn ôl   

Pan Dwi'n Drist: cyfres Teimladau Mawr Bach


Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Clawr caled
Cyfres: Llyfrau Lles

Awdur: Campbell books
Cyfieithydd: Elin Meek
£5.99
Ychwanegu i'r Basged
Beth am rannu?
Disgrifiad
Rhannwch y llyfr hwn gyda'ch plant lleiaf i'w helpu i ddeall pam maen nhw'n teimlo'n drist weithiau. Llyfr yn llawn syniadau a gweithgareddau i helpu plant i siarad am eu teimladau. Addasiad Cymraeg gan Elin Meek o When I am Sad.
Manylion Cynnyrch
Dyddiad Cyhoeddi: 10 May 2022
Genre: Cymraeg i blant
ISBN 13: 9781849676120
Llyfrau tebyg efallai byddech yn mwynhau:
Dwi'n Hoffi Bod yn Garedig - cyfres teimladau mawr bach
Casgliad Iechyd Da Rily (11 books)
Cled y Cwmwl Unig / Cyril the Lonely Cloud
Dwi'n Hoffi Helpu: cyfres Teimladau Mawr Bach
Dwi'n Mynd i'r Feithrinfa / I'm Starting Nursery
Gwibwyr Gwych: Miri'r Môr-Ladron
Lego Rhyfeddod Natur
Mae gan Bawb Ofidiau / Everybody Worries
Mae’r Olwynion ar y Bws / The Wheels on the Bus
Morfil a Mi dan y Lli / Tale of the Whale, The
Pam oedd Raid i Bopeth Newid? / Why Did Everything Have to Change
Parch (Geiriau Mawr i Bobl Fach) / Respect (Big Words for Little People)
Pawb a Phopeth - Llyfr Mawr Geiriau / Welsh All Around
Pecyn Darllen yn Well - Rily (4) books)
Pecyn Dwyieithog Derbyn/Nursery School Bilingual Pack
Pecyn Teimladau MAWR Bach
Plentyn Om: Dwi'n Hapus (Y Chakra • Lliwiau • Teimladau)
Amdanom Ni
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
© 2022 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.