This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Llyfrau Plant > Welsh picture books with English text at the back (Cyfres)

Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: DK
Cyfieithydd: Non Tudur

Disgrifiad: Caiff Jac ei syfrdanu pan fo dyrnaid o ffa hud yn tyfu'n fonyn anferth sy'n estyn fry i'r awyr. Beth fydd yn disgwyl amdano pan fydd yn ei ddringo? Dewch i gwrdd â Jac a'r cawr blin yn y stori boblogaidd hon.
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Helen Mortimer
Cyfieithydd: Bethan Mair

Disgrifiad: Yn llawn o ddaioni addysgol i dy helpu i ddatblygu a thyfu. Wnest ti ddarganfod rhywbeth newydd heddiw? Bydd y llyfr hwn yn rhoi'r geiriau sydd eu hangen ar blant i rannu cyffro dysgu pethau newydd o fore gwyn tan nos.
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Helen Mortimer
Cyfieithydd: Bethan Mair

Disgrifiad: Yn llawn o ddaioni addysgol i dy helpu i ddatblygu a thyfu. Wyt ti wedi cael diwrnod iach heddiw? Bydd y llyfr hwn yn rhoi'r geiriau sydd eu hangen ar blant i gadw'n iach a hapus, gorff ac ysbryd, ac i ofalu am eraill hefyd.
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Antoine De Saint-Exupéry, Louise Greig
Cyfieithydd: Anwen Pierce

Disgrifiad: Mae'r sêr yn cuddio tywysog bach llon. Mae beth sy'n gudd yn hardd. Nawr, rwy'n teimlo fel petai'r sêr i gyd yn chwerthin er fy mwyn i. •   Stori clasurol hudol Antoine de Saint-Exupéry, wedi'i addasu ar gyfer...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Susie Brooks
Cyfieithydd: Mari George

Disgrifiad: Mae addasiad Cymraeg gwych Mari George o You are 25% Banana yn llawn ffeithiau difyr ac anhygoel am y modd yr ydym yn perthyn i bopeth byw ar y blaned. Dyma'r eglurhad symlaf erioed i fyd anghyffredin y genynnau a byddwch yn rhyfeddu at yr...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Graham Oakley
Cyfieithydd: Elinor Wyn Reynolds

Disgrifiad: •     Dyma stori mor leidr cas a’i griw ffyrnig, honco. Mi godan nhw ofn gyda’u campau gwallgo! •     Ymunwch â Chapten Barti Ddu a’i griw o fôr- ladron wrth iddyn nhw chwilio am...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Georgina Wren
Cyfieithydd: Bethan Mair

Disgrifiad: •      Pan fydd y cyw bach hyll yn cael ei bryfocio am fod yn wahanol, mae’n gadael y fferm i ddod o hyd i gartref newydd. Ond beth arall bydd cyw bach yn ei ddarganfod ar ddiwedd ei antur? •     ...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Smriti Halls
Cyfieithydd: Aneirin Karadog

Disgrifiad: Llyfr lluniau positif, grymus a hwyliog am ofaluam y blaned a phawb sydd arni.Beth os... roedd eliffant yn eich cegin,teigr ar eich toiled, a gorila yn eich ystafell wely!Beth fyddech chi’n ei wneud? Pan fydd anifeiliaid gwyllt yn symud i mewn...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: DK
Cyfieithydd: Llinos Dafydd

Disgrifiad: Darganfyddwch beth sy'n digwydd i Noa a'r anifeiliaid yn yr arch. Mae anturiaethau Noa wedi'u darlunio'n hyfryd, ac yn cael eu hadrodd mewn arddull syml ond cyffrous. Mae'r llyfr mawr hwn yn ddelfrydol i'w rannu gyda phlant ifanc wrth iddyn nhw...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: DK
Cyfieithydd: Non Tudur

Disgrifiad: Nid yw’r hwyaden fach hyll yn debyg i’w theulu o gwbl, ac mae pawb yn chwerthin arni am ei bod hi’n wahanol. All yr hwyaden fach fod yn ddewr a dod o hyd i ffrindiau?Bydd plant wrth eu boddyn cyfarfod â’r hwyadenyn y...
Amdanom Ni
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
© 2022 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.