This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Llyfrau Plant > Tudur Dylan Jones (Cyfieithydd)

Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Terry Fan, Eric Fan
Cyfieithydd: Tudur Dylan Jones

Disgrifiad: Mae Gwern yn cofio gwrando ar ei daid yn adrodd straeon am fan lle mae'r môr yn cwrdd â'r awyr, lle mae morfilod a slefrod yn hedfan ac mae adar a chestyll yn arnofio. A'i daid bellach wedi mynd, er mwyn cofio amdano, mae Gwern am...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Elli Woollard
Cyfieithydd: Tudur Dylan Jones

Disgrifiad: Does dim gwahaniaethpa mor hen ac araf wyt ti, fedri di dal fod yn arwr. Anwen sy'n tynnu'r gert i fynd â'r plant i'r ysgol bob dydd, ac mae hi wrth ei bodd â'r gwaith. Ond mae Anwen yn heneiddio ac yn arafu, a chyn hir mae ei...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Tim Hopgood
Cyfieithydd: Tudur Dylan Jones

Disgrifiad: Gyda'r nos, pan fyddwn ni bobl yn flinedig ac yn barod i fynd i'r gwely, dyna pryd y bydd tylluanod yn dihuno. Ond mae un dylluan fach chwilfydig yn penderfynu aros ar ddihun drwy'r dydd, yn hytrach na thrwy'r nos, ac mae'n darganfod byd sy'n llawn...
Grŵp Oedran: 7+ 11+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Anthony Horowitz
Cyfieithydd: Tudur Dylan Jones

Disgrifiad: Dyw ffôn symudol David ddim yn stopio canu, ond nid galwadau arferol yw'r rhain. Mae hi'n edrych yn debyg fod David yn gallu cysylltu â'r nefoedd ... neu uffern. Mae gan Isabel deimlad ofnadwy fod y bath Fictoraidd, y mae ei rhieni wedi...
Grŵp Oedran: 7+ 11+
Fformat: Set o 6 llyfrau clawr meddal

Awdur: Anthony Horowitz
Cyfieithydd: Tudur Dylan Jones

Disgrifiad: Pecyn o chwech o lyfrau Anthony Horowitz wedi'u cyfieithu i'r Gymraeg gan Tudur Dylan Jones a Mari George. Mae'r pecyn yn cynnwys y teitlau: Ofn; Llosgi; Bwthyn Tro; Camera Creulon; Bws y Nos, a Y Ffôn yn Marw.
Grŵp Oedran: 7+ 11+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Anthony Horowitz
Cyfieithydd: Tudur Dylan Jones

Disgrifiad: Noson calan gaeaf yw hi ond nid chwrae triciau mae'r meirw byw ar y bws nos! Pan mae ei dad yn rhoi lifft i rywun sy'n bodio, mae Jacob yn wynebu problem. Mae rhywun yn cuddio cyfrinach farwol. A phwy yw'r dyn a chanddo wyneb melyn yn llun pasbort...
Grŵp Oedran: 7+ 11+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Anthony Horowitz
Cyfieithydd: Tudur Dylan Jones

Disgrifiad:   Mae Matthew wrth ei fodd â'r camera y daeth o hyd iddo mewn arwerthiant cist car, tan iddo ddechrau sylweddoli bod popeth y mae'n tynnu llun ohono yn torri ... neu'n marw. Mae Henri'n dod i'r casgliad fod gan ei gyfrifiadur ei fywyd...
Grŵp Oedran: 7+ 11+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Anthony Horowitz
Cyfieithydd: Tudur Dylan Jones

Disgrifiad: Mae cyn-berchenogion y Bwthyn Tro i gyd wedi marw o dan amgylchiadau rhyfedd. Cyd-ddigwyddiad yw hyn yn ôl Ben. Ond a yw hynny'n wir? Mae Harriet yn cael breuddwyd erchyll ond mae hi'n siwr o ddeffro unrhyw funud, a bydd popeth yn iawn ......
Grŵp Oedran: 7+ 11+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Anthony Horowitz
Cyfieithydd: Tudur Dylan Jones

Disgrifiad: Mae Wncwl Nigel yn benderfynol o gael lliw haul. Ond mae Tim yn credu fod rhywbeth sinistr yn digwydd pan mae croen ei ewythr yn llosgi a'i ymennydd yn dechrau ffrio. Wedi i Bart brynu clust mwnci hud a lledrith mewn marchnad yn Marrakesh, mae'n...
Amdanom Ni
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
© 2022 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.