This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Llyfrau Plant > Luned Whelan (Cyfieithydd)

Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled + minifigure

Awdur: (unknown)
Cyfieithydd: Luned Whelan

Disgrifiad: Anrhegion arbennig, gwleddoedd gwych a sgeintiad o hud a lledrith - croeso i'r Nadolig yn Hogwarts! Mae Hogwarts yn lle hudol drwy'r flwyddyn, ond yn arbennig felly dros y Nadolig. Yn ystod eu cyfnod yn yr ysgol, bu Harri Potter a'i ffrindiau'n aros...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Jules Pottle
Cyfieithydd: Luned Whelan

Disgrifiad: Llyfr difyr i feithrin sgiliau iaith a llythrennedd plant ac ennyn eu diddordeb ym myd natur. Gyda phwnc gwahanol ar bob tudalen, o gylch bywyd planhigion ac anifeiliaid i gynefinoedd a dulliau cyfathrebu, yn ogystal â’r hyn y gallwn ni...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal - 7

Awdur: Alex T. Smith
Cyfieithydd: Luned Whelan

Disgrifiad: Pecyn bargen Cyfres Clem am 29.99. Cynhwysir pob un o 8 teitl y gyfres ddoniol a phoblogaidd hon, wedi'u cyfieithu gan Luned Whelan.
Grŵp Oedran: 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Alex T. Smith
Cyfieithydd: Luned Whelan

Disgrifiad: O fynd am dro bach yn y parc, at fynd am dro ar hyd rhaff dynn - mae Clem yn ymuno â'r syrcas, yn taflu tarten gwstard, ac yn troi'n seren y sioe! Detholwyd Claude (brawd Clem o Loegr) ar gyfer Gwbor Llyfrau Plant Waterstone's a Chlwb Darllen...
Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Campbell books
Cyfieithydd: Luned Whelan

Disgrifiad: Belle a'r Bwystfil. 'Wyt ti'n fy ngharu, fy merch addfwyn, ddel?' A wnei di 'mhriodi, fy annwyl Belle?' Newid y lluniau drwy wthio, tynnu a llithro'r tabiau, a mwynhau stori Belle a'r Bwystfil o'r newydd.
Grŵp Oedran: 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Alex T. Smith
Cyfieithydd: Luned Whelan

Disgrifiad: Un diwrnod, mae Clem yn darganfod set ffilm nepell o'i gartref. Pan gaiff y prif actorion eu hanafu, daw cyfle Clem a Syr Boblihosan i gymryd eu lle. Ai dyma eu hamser nhw i ddod yn sêr ffilm byd-enwog? Tawelwch ar y set! Cawn weld...
Grŵp Oedran: 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Harriet Muncaster
Cyfieithydd: Luned Whelan

Disgrifiad: Hanner fampir, hanner tylwythen deg, cwbl unigryw! Mae Annalisa Swyn yn arbennig oherwydd ei bod yn wahanol. Tylwythen deg yw ei mam, a fampir yw ei thad, ac mae Annalisa'n gyfuniad o'r ddau. Mae hi wrth ei bodd â'r nos, ystlumod a phethau du,...
Grŵp Oedran: 0+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Macmillan Children's Books
Cyfieithydd: Luned Whelan

Disgrifiad: Rwdaba, Rwdaba, gollwng dy wallt... Newidiwch y lluniau drwy wthio, tynnu a llithro'r tabiau, a mwynhau stori Rwdaba a'i gwallt hir, melyn, hardd.
Grŵp Oedran: 0+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Macmillan Children's Books
Cyfieithydd: Luned Whelan

Disgrifiad: 'Ulw Ela, mi gei di fynd i'r ddawns ...' Newidiwch y lluniau drwy wthio, tynnu a llithro'r tabiau, a mwynhau stori glasurol Ulw Ela a'i dewines garedig.
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Alex T. Smith
Cyfieithydd: Luned Whelan

Disgrifiad: Dyma Clem Ÿ nid ci cyffredin mohono! Mae Clem a Syr Boblihosan yn gyffro i gyd ynglŷn â Mabolgampau Hynod o Gyffrous y Ganolfan Hamdden leol ac maen nhw'n cael gwahoddiad i gystadlu. Ond dyw padlo-nofio Clem ddim yn ddigon cyflym a...
Amdanom Ni
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
© 2022 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.