This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Llyfrau Plant > 0+ (Grŵp Oedran)

Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Astley/Baker/Davies
Cyfieithydd: Owain Sion

Disgrifiad: Wrth i Taid Mochyn fynd â Peppa a George o gwmpas yr ardd, maen nhw'n gweld llawer o greaduriaid bychain o bob lliw a llun!  
Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Astley/Baker/Davies
Cyfieithydd: Owain Sion

Disgrifiad: Mae Peppa a George yn mynd i'r cylch chwarae. Diwrnod cyntaf George yw hi a dydy Peppa ddim eisiau i'w brawd fod yno mewn gwirionedd. Ond pan fydd ei ffrindiau hi i gyd yn mwynhau cwmni George, a fydd Peppa'n newid ei meddwl? Dewch o hyd i'r ateb yn...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Sam Hutchinson
Cyfieithydd: Elin Meek

Disgrifiad: Brilliant reinforcement of everyday words in Welsh featuring 1000 words brought to life in engagingly illustrated scenes. The level of detail will keep children occupied for hours. Divided into key themes, these attractive spreads will give young...
Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Astley/Baker/Davies
Cyfieithydd: Owain Sion

Disgrifiad: Tic-toc, tic-toc, meddai'r cloc wrth Peppa a George. Darllena'r stori a dilyn Peppa a George ar ddiwrnod prysur iawn, gan symud bysedd y cloc bob tro.
Grŵp Oedran: 0+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Ladybird
Cyfieithydd: Catrin Wyn Lewis

Disgrifiad: Mae gan y llyfr Gwichian Gwych declyn gwichian ar y clawr sy'n ymddangos drwy'r llyfr yn ogystal ag ystod o weadau gwahanol y gall babanod eu cyffwrdd aŸu teimlo. Cewch hwyl a sbri gyda'r plant lleiaf wrth bwyso'r trwynau ar wynebau serchog yr...
Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Sarah Powell
Cyfieithydd: Mared Llwyd

Disgrifiad: Llyfr lliwgar a hwyliog yn llawn o weithgareddau a sticeri sy'n gwobrwyo plant 3 oed+ am ymddygiad da, yn cynnwys 20 siart a 600 o sticeri. Mae'r gweithgareddau yn ymdrîn â thestunau megis cwrteisi, bwyta llysiau, tacluso teganau,...
Grŵp Oedran: 0+
Fformat: Clawr Caled

Awdur: Petr Horácek
Cyfieithydd: Mared Roberts

Disgrifiad: Dyma lyfr bach hudolus gyda lluniau ffres ac anghyffredin Petr Horacek a thudalennau o siâp arbennig i'w teimlo. Mae'r olwyn sy'n troi yn creu diweddglo cyffrous. Bydd y llyfr cyfoes hwn yn helpu i hybu cariad eich plentyn at lyfrau am oes.
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Catherine Bruzzone
Cyfieithydd: Elin Meek & Mared Roberts

Disgrifiad: <p><span><span>Geiriadur Cymraeg-Saesneg syml a lliwgar i'r darllenydd ifanc. Ceir dros 350 o eiriau defnyddiol wedi eu rhannu i benawdau poblogaidd gan g<span>yn</span>nwys yr Ysgol, Chwaraeon, y Parc, y Traeth, y T?,...
Amdanom Ni
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
© 2022 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.