This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Llyfrau Addysgol > Holl Lyfrau

Porwch Lyfrau Addysgol yn ôl oedran:
0+ 5+ 7+ 11+
Llyfrau Newydd (10) Dod yn Fuan (0)
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Jo Empson
Cyfieithydd: Llinos Dafydd

Disgrifiad: Pwy fydd y tlysaf oll yn jambori'r jyngl? Hipo? Llewpart? Llew? Sebra? Mae creaduriaid y jyngl i gyd yn trio newid eu hunain yn y llyfr hardd hwn, sy'n llawn lliw ac antur anifeilaidd ddoniol. Ond mae gan Pryfyn syrpreis - yn fuan iawn mae'r...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Sarah Powell
Cyfieithydd: Bethan Mair

Disgrifiad: Ewch ar daith rhwng y sêr i ddarganfod dirgelion y Bydysawd yn y llyfr cyffrous hwn. Yn llawn o ffeithiau ardderchog a ffotograffau bendigedig, mae'n ddelfrydol ar gyfer prosiectau ysgol ac yn gyflwyniad perffaith i'r gofod.
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Tim Hopgood
Cyfieithydd: Eleri Huws

Disgrifiad: Does neb yn hapus iawn i weld Cled y cwmwl. Caiff ei feio'n gyson am ddifetha diwrnod rhywun neu'i gilydd. Ymunwch â Cled wrth iddo deithio ymhell ac agos yn chwilio am wên gyfeillgar. Stori hudolus a darluniau trawiadol i helpu dysgwyr...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal a poster

Awdur: Tanwen Haf

Disgrifiad: Cymru ar y Map Gweithgaredd – Llyfr lliwio a gweithgareddau clawr meddal yn llawn cynnwys Cymreig – llefydd, anifeiliaid, planhigion, symbolau, mannau o bwys a ffeithiau.
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Elin Meek

Disgrifiad: ** Enillydd Gwobr Tir na n'Óg 2019 ** Dyma atlas clawr caled mawr, trawiadol, lliwgar o Gymru. Ceir un cyhoeddiad Cymraeg, ac un Saesneg. Mae pob sir yng Nghymru yn cael sylw yn yr atlas hwn, gydag eiconau'n dynodi pobl enwog, llefydd,...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Elin Meek

Disgrifiad: Dyma atlas clawr caled mawr, trawiadol, lliwgar o Gymru. Ceir un cyhoeddiad Cymraeg, ac un Saesneg. Mae pob sir yng Nghymru yn cael sylw yn yr atlas hwn, gydag eiconau'n dynodi pobl enwog, llefydd, anifeiliaid, chwaraeon a ffeithiau difyr eraill am...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Catherine Barr
Cyfieithydd: Siân Lewis

Disgrifiad: Ar y dechrau, doedd DIM BYD yn byw ar y Ddaear. Roedd yn lle poeth a swnllyd. Roedd nwy myglyd yn ffrwydro o losgfynyddoedd, a moroedd o lafa'n byrlymu dros y glob... Yna, yn nyfnder tywyll y môr, digwyddodd RHYWBETH RHYFEDDOL.
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Susie Behar
Cyfieithydd: Elin Meek

Disgrifiad: Beth sydd i'w weld ar y fferm heddiw? Gyda chymorth y llyfr goleuo'r dudalen hwn, sy'n cynnwys gwaith celf hyfryd, cewch ddysgu am ffermio drwy'r tymhorau, yn cynnwys magu cywion anifeiliaid a thyfu a chynaeafu cnydau. Cewch hefyd ddarganfod...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Priddy
Cyfieithydd: Aneirin Karadog

Disgrifiad: Pengwin bach yw Pip, ac mae ganddo ddychymyg byw! Mae Pip yn anfodlon ar fod yn ddu a gwyn, ac mae'n gofyn i'w ffrindiau, pam na all e fod yn lliwgar; fel orangwtang oren, fflamingo pinc, neu gadno coch. Dilyn Pip ar ei daith wrth iddo gwrdd ag...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Catherine Barr
Cyfieithydd: Siân Lewis

Disgrifiad: Cyn y Glec Fawr doedd DIM BYD O GWBL. Dim galaethau, dim sêr, dim planedau a dim bywyd. Dim amser, dim gofod, dim golau a dim sðn. Yna'n sydyn, 13.8 biliwn o flynyddoedd yn ôl, DECHREUODD POPETH... Mae'r stori hon am ein bydysawd wedi'i...
Amdanom Ni
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
© 2022 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.