This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Chwilio am Lyfr > Dwlu Dysgu (Cyfres)

Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled - llyfrau 3

Awdur: Amrywiol/Various
Cyfieithydd: Bethan Mair

Disgrifiad: Pecyn bargen yn cynnwys 3 llyfr yn y gyfres Dwlu Dysgu: 1. Riff Cwrel, Coedwig Law a Anifeiliaid Peryglus.
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Sarah Powell
Cyfieithydd: Bethan Mair

Disgrifiad: Ewch ar daith rhwng y sêr i ddarganfod dirgelion y Bydysawd yn y llyfr cyffrous hwn. Yn llawn o ffeithiau ardderchog a ffotograffau bendigedig, mae'n ddelfrydol ar gyfer prosiectau ysgol ac yn gyflwyniad perffaith i'r gofod.
Grŵp Oedran: 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Priddy
Cyfieithydd: Siân Lewis

Disgrifiad: Dewch wyneb yn wyneb â 26 deinosor rhyfeddol, yn cynnwys y Ffabrosorws, yr Yingshanosorws, y Leptoceratops a'r Baryonics. Beth maen nhw'n fwyta? Pa mor fawr ydyn nhw? Darllenwch am eu pigau, eu crafangau, eu dannedd miniog a llawer mwy!
Grŵp Oedran: 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Sarah Powell
Cyfieithydd: Bethan Mair

Disgrifiad: Llyfr cyfeirio/ffeithiau cyntaf ar gyfer plant sy'n dwli dysgu, yn llawn o ffotograffau a gwybodaeth anhygoel am rai o anifeiliad ysglyfaethus mwyaf nodedig y byd. Mae'n cynnwys ffeithiau pwysig am bob un anifail, gan gynnwys maint, cynefin ac hoff...
Grŵp Oedran: 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Sarah Powell
Cyfieithydd: Bethan Mair

Disgrifiad: Fe all blant blymio i'r moroedd mawr a dod o hyd i heidiau o bysgod byrlymus, cyrelau lliwgar, creaduriaid ysglyfaethus y creigresi cwrel, a mwy yn y llyfr newydd hwn i blant sy'n Dwli Dysgu! Mae'n llawn o ffeithiau anhygoel ynghyd â...
Grŵp Oedran: 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Sarah Powell
Cyfieithydd: Bethan Mair

Disgrifiad: Dere i ddarganfod gwybodaeth am y goedwig law yn y llyfr cyfeirio/ffeithiau cyffrous hwn! Cei ddod i wybod am yr anifeiliad anhygoel sy'n byw yno, y planhigion sy'n tyfu a'r coedwigoedd glaw di-ri ledled y byd.
Amdanom Ni
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
© 2021 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.