This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Cynigion Bwndeli Llyfrau

Ein Cynigion Arbennig

Porwch ein setiau llyfrau gwerth mawr a chodwch fargen!
Grŵp Oedran: 7+ 11+
Fformat: Set o 8 llyfrau clawr meddal

Awdur: 2 Steves (Barlow/Skidmore)
Cyfieithydd: Catrin Hughes

Disgrifiad: Casgliad o wyth llyfr yn y gyfres Arwr - Dewis dy Dynged.
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Pecyn - 3 llyfrau

Awdur: Astley/Baker/Davies
Cyfieithydd: Owain Sion

Disgrifiad: Pecyn hyfryd o 3 o deitlau Peppa Pinc sef: Gêm o Guddio, Creaduriaid Bychain a Siapiau, yn cynnwys llyfr clawr caled, llyfr clawr meddal a llyfr bwrdd, oll am £14.99! Pecyn anrheg gwych ar gyfer holl gefnogwyr Peppa.
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: various
Cyfieithydd: Catrin Wyn Lewis

Disgrifiad: Pecyn bargen sy'n cynnwys y ddau deitl yn y gyfres Crafu/Creu - Anifeiliaid a Deinosoriaid. Wrth grafu'r tudalennau gyda'r pen arbennig a dilyn y cyfarwyddiadau, byddi di'n creu a chwblhau lluniau hyfryd o anifeiliaid annwyl yn y llyfr...
Grŵp Oedran: 5+ 7+
Fformat: Pecyn - llyfrau 3

Awdur: Amrywiol/Various
Cyfieithydd: amrywiol

Disgrifiad: •Cadwch blant bach yn brysur gyda'r pecyn bargen hyfryd hwn o dri llyfr LEGO yn cynnwys (1) Lego GeiriauPrysur  (2) Argyfwng!  (3) Cwrdd â'r Marchogion. •A fydd Marchogion NEXO yn gallu achub y deyrnas? Mae Bwystfilod...
Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Pecyn - llyfrau 3

Awdur: Amrywiol/Various
Cyfieithydd: amrywiol

Disgrifiad: •Pecyn bargen Nadolig sy’n cynnwys tri llyfr bwrdd swynol ar gyfer plant bach: (1)Storïau Hud- Dyn Eira  (2) 100 Gair Nadolig  (3) Ting-a-ling-a-ling Nadolig. •Bydd plant yn mwynhau darganfod seiniau unigryw y Nadolig...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Set o 3 lyfr

Awdur: various
Cyfieithydd: amrywiol

Disgrifiad: Pecyn bargen hyfryd o lyfrau am £12.99! Yn cynnwys tri llyfr: 1. 100 Gair Nadolig 2. Ting-A-Ling-A-Ling Nadolig 3. Peppa Pinc: Gêm o Guddio
Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr meddal - set of 3

Awdur: Roald Dahl
Cyfieithydd: Elin Meek

Disgrifiad: Pecyn o dri theitly poblogaidd gan Roald Dahl, yn cynnwys - 1. Matilda 2. Y Gwrachod 3. Y Twits  
Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Pecyn - llyfrau 4

Awdur: Amrywiol/Various
Cyfieithydd: Non Tudur

Disgrifiad: Pecyn swynol o bedair stori tylwyth teg am £14.99 yn unig. Mae'r llyfrau bwrdd yn cynnwys straeon sy'n odli o'r un gyfres sy'n anrheg pen blwyddd neu Nadolig perffaith. Cynhwysir y teitlau: 1. Belle a'r Bwystfil; 2. Y Dywysoges a'r...
Grŵp Oedran: 0+ 11+ 5+ 7+
Fformat: Pecyn - llyrau 11

Awdur: Amrywiol/Various
Cyfieithydd: amrywiol

Disgrifiad: Bargen pecyn IECHYD DA, yn cynnwys:- 1. Dannedd Mel Morgwn / Mel Morgwn’s Teeth 2. Gormod o Bopeth! / Too Much Stuff! 3. Gyda'n Gilydd / Together We Can 4. Môr ac Awyr / Ocean Meets Sky 5. Seren Orau'r Sêr! / Super Duper...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Llyfrau 2 set + tegan

Awdur: various
Cyfieithydd: amrywiol

Disgrifiad: Pecyn bargen hyfryd o lyfrau am  £12.99! Yn cynnwys dau llyfr: ac un thegan Nadolig:- 1. Cant ac Un Dalmasiwn 2. Y Lloches  
Amdanom Ni
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
© 2021 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.