This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Llyfrau Addysgol > Holl Lyfrau

Porwch Lyfrau Addysgol yn ôl oedran:
0+ 5+ 7+ 11+
Llyfrau Newydd (10) Dod yn Fuan (0)
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled + briciau LEGO

Awdur: Rona Skene
Cyfieithydd: Elin Meek

Disgrifiad: •Darganfyddwch hanes y byd a chewch eich ysbrydoli i adeiladu modelau LEGO eich hun! •Mae'r llyfr hefyd yn cynnwys briciau i greu pedwar model LEGO bach-mammoth gwlanog, teml Roegaidd, pagoda a phad lansio roced •Dysgu hanes...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Pecyn - llyfrau 3

Awdur: Amrywiol/Various
Cyfieithydd: amrywiol

Disgrifiad: Pecyn o dri llyfr stori-a-llun hardd, addas ar gyfer plant y dosbarth derbyn, yn cynnwys un stori ddwyieithog, a dwy stori arall yn cynnwys testun Saesneg yn y cefn: 1. Breuddwydia'n Fawr! / Dream Big!; 2. Haliwch yr Hwyliau! / Shiver Me...
Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Rily/Servini

Disgrifiad: •  Addas ar gyfer plant ifanc 0-5 oed •  Yn cynnwys rhai o'r cymeriadau o lyfr cyntaf Leonie Servini, Amser Canu Blant (9781849675437) •  Gyda thestun syml a lluniau drwodd, mae'r llyfrau bwrdd swmpus hyn yn...
Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Rily/Servini

Disgrifiad: Hwyl a sbri wrth gyfrif o 0 i 10 gyda Llygoden Fach. Cyflwynwch rifau i’ch un bach gyda’r lluniau hardd a hyfryd yma, sy’n berffaith ar gyfer dysgu gartref. Mae yna lawer o bethau i’w gweld a siarad...
Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Rily/Servini

Disgrifiad: Dewch i ddysgu’r wyddor gyda Llygoden Fach. Ewch ar antur trwy’r wyddor gyda’r lluniau hardd a hyfryd yma, sy’n berffaith ar gyfer dysgu  gartref. Mae yna lawer o bethau i’w gweld a siarad amdanyn...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Bodhi Hunter
Cyfieithydd: Elinor Wyn Reynolds

Disgrifiad: •     Cwrdd ag anifeiliaid ysbrydoledig sy’n hyrwyddo positifrwydd drwy gadw breuddwydion mawr yn eu calonnau a'u meddyliau •     Gyda rhigymau cadarnhaol, bydd darllenwyr ifanc yn mwynhau...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Georgina Wren
Cyfieithydd: Bethan Mair

Disgrifiad: •      Pan fydd y cyw bach hyll yn cael ei bryfocio am fod yn wahanol, mae’n gadael y fferm i ddod o hyd i gartref newydd. Ond beth arall bydd cyw bach yn ei ddarganfod ar ddiwedd ei antur? •     ...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Anna Friend
Cyfieithydd: Anwen Pierce

Disgrifiad: Dyma lyfr teimladwy a gonest am ofidiau plentyn pan fydd ei fyd yn newid yn sydyn. Pan fydd y peth 'ma drosodd i gyd, a fydd gen i fy ffrindiau o hyd? Yn annisgwyl, rhaid i'r ysgol gau ac mae Bili'n poeni... beth fydd yn digwydd nesa, a phryd bydd...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled - llyfrau 3

Awdur: Amrywiol/Various
Cyfieithydd: Bethan Mair

Disgrifiad: Pecyn bargen yn cynnwys 3 llyfr yn y gyfres Dwlu Dysgu: 1. Riff Cwrel, Coedwig Law a Anifeiliaid Peryglus.
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal + poster

Awdur: Tanwen Haf

Disgrifiad: Dyma lyfr lliwio a gweithgaredd clawr meddal, sy'n llawn dop o gynnwys difyr yn ymwneud â hanes digwyddiadau Cymru, pobl Gymreig, diwylliant Cymru a threftadaeth Gymreig. Bydd plant wrth eu bodd â'r posau mathemateg, dod o hyd i’r...
Amdanom Ni
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
© 2022 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.