This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Llyfrau Addysgol > Holl Lyfrau

Porwch Lyfrau Addysgol yn ôl oedran:
0+ 5+ 7+ 11+
Llyfrau Newydd (10) Dod yn Fuan (0)
Grŵp Oedran: 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal + poster

Awdur: Tanwen Haf

Disgrifiad: Dyma lyfr lliwio a gweithgaredd clawr meddal, sy'n llawn dop o gynnwys difyr yn ymwneud â hanes digwyddiadau Cymru, pobl Gymreig, diwylliant Cymru a threftadaeth Gymreig. Bydd plant wrth eu bodd â'r posau mathemateg, dod o hyd i’r...
Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Pecyn - llyfrau 4

Awdur: Campbell books
Cyfieithydd: Elin Meek

Disgrifiad: 4 llyfr unigol mewn pecyn - Weithiau Dwi'n Poeni, Dwi'n Hoffi B od yn Garedig, Pan Dwi'n Hapus, a Weithiau Dwi'n Teimlo'n G rac.Rhannwch y llyfrau rhyngweithiol yma gyda'ch rhai bach i'w helpu pan maen nhw'n teimlo'n flin. Mae ambell beth...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Smriti Halls
Cyfieithydd: Aneirin Karadog

Disgrifiad: Llyfr lluniau positif, grymus a hwyliog am ofaluam y blaned a phawb sydd arni.Beth os... roedd eliffant yn eich cegin,teigr ar eich toiled, a gorila yn eich ystafell wely!Beth fyddech chi’n ei wneud? Pan fydd anifeiliaid gwyllt yn symud i mewn...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Molly Potter
Cyfieithydd: Testun Cyf

Disgrifiad: Mae gan blant deimladau cryfion, ond fedran nhw ddim delio'n dda gyda nhw bob amser. Mae'r addasiad Cymraeg hwn o How Are You Feeling Today yn berffaith i'w rannu, yn llawn awgrymiadau hwyliog a dychmygus i geisio helpu plant i ddeall...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Pecyn - llyrau 5

Awdur: Amrywiol/Various
Cyfieithydd: amrywiol

Disgrifiad: IECHYD DA - Llyfrau iechyd a lles. Llyfrau Stori a Llun Dwyieithog. Pecyn bargen yn cynnwys:- 1. Dannedd Mel Morgwn / Mel Morgwn's Teeth 2. Gormod o Bopeth! / Too Much Stuff! 3. Gyda'n Gilydd / Together We Can 4. Môr ac Awyr / Ocean Meets...
Grŵp Oedran: 0+ 11+ 5+ 7+
Fformat: Pecyn - llyfrau 6

Awdur: Amrywiol/Various
Cyfieithydd: amrywiol

Disgrifiad: IECHYD DA - PECYN BARGEN CYMRAEG yn cynnwys:- Llyfrau Stori a Llun Cymraeg 1. Tedi Bêr y Sêr 2. Y Lloches 3. Pryder Glain Llyfrau Ffeithiol Darluniadol Cymraeg  4. Cawson Ni i Gyd ein Geni'n Rhydd 5. Sut Dwi'n Teimlo –...
Grŵp Oedran: 0+ 11+ 5+ 7+
Fformat: Pecyn - llyrau 11

Awdur: Amrywiol/Various
Cyfieithydd: amrywiol

Disgrifiad: Bargen pecyn IECHYD DA, yn cynnwys:- 1. Dannedd Mel Morgwn / Mel Morgwn’s Teeth 2. Gormod o Bopeth! / Too Much Stuff! 3. Gyda'n Gilydd / Together We Can 4. Môr ac Awyr / Ocean Meets Sky 5. Seren Orau'r Sêr! / Super Duper...
Grŵp Oedran: 0+ 11+ 5+ 7+
Fformat: Pecyn - llyfrau 4

Awdur: Amrywiol/Various
Cyfieithydd: amrywiol

Disgrifiad: Bargen pecyn DARLLEN YN WELL, yn cynnwys:- 1. Sut Wyt Ti'n Teimlo Heddiw? 2. Hunan-werth ac Iechyd Meddwl 3. Pryder Glain 4. Delio â Bwlio
Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Pecyn - llyrau 3

Awdur: Amrywiol/Various
Cyfieithydd: amrywiol

Disgrifiad: Pecyn o 3 llyfr yn cynnwys 2 lyfr Minecraft ac un cyflwyniad i godio. Cyflwyniad sylfaenol, cam-wrth-gam, ym maes rhaglennu cyfrifiadurol i ddisgyblion CA2. Rhennir cysyniadau allweddol yn adrannau bychain, hawdd eu deall, a cheir llyfr gwaith i...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Pecyn - llyfrau 4

Awdur: Catherine Barr
Cyfieithydd: Siân Lewis

Disgrifiad: Casgliad o 4 llyfr Stori'r Gofod, Stori'r Bywyd, Stori'r Dyfeisiau a Stori Pobl Addasiad Cymraeg gan Siâ n Lewis o lyfrau gan Catherine Barr a Steve Williams.
Amdanom Ni
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
© 2022 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.