This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Llyfrau Addysgol > Holl Lyfrau

Porwch Lyfrau Addysgol yn ôl oedran:
0+ 5+ 7+ 11+
Llyfrau Newydd (10) Dod yn Fuan (0)
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Ifan Morgan Jones

Disgrifiad: Nod y llyfr hynod weledol a ffeithiol hwn yw annog plant i ddarganfod a dysgu mwy am ddeg stori o hanes Cymru. Cynhwysir hanesion am Gwenllian Ferch Gruffudd; Owain Glyndðr; Barti Ddu; Dic Penderyn a Therfysgoedd Merthyr; Alfred Russel Wallace;...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Ifan Morgan Jones

Disgrifiad: Nod y llyfr hynod weledol a ffeithiol hwn yw annog plant i ddarganfod a dysgu mwy am 10 stori o hanes Cymru. Cynnwys:-(1) Gwenllian Ferch Gruffudd; (2) Owain Glyndðr; (3) Barti Ddu; (4) DicPenderyn / Merthyr; (5) Alfred Russel Wallace; (6)...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Catherine Barr
Cyfieithydd: Siân Lewis

Disgrifiad: Gan gyfuno hanes a gwyddoniaeth, mae'r llyfr hwn yn darlunio'r newidiadau yn hinsawdd y byd, o ddechreuadau'r blaned a'i atmosffer, hyd at y chwyldro diwydiannol a gwawr peirianwaith. Caiff darllenwyr ifanc ddysgu am achosion newid hinsawdd megis...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Jane Lacey
Cyfieithydd: Testun Cyf

Disgrifiad: Llyfr sy'n dysgu plant sut i ddelio gyda bwlis a sut i beidio derbyn pwysau cyfoedion i fwlio eraill. Ceir saith stori yn y gyfrol, pob un yn portreadu ystod o broblemau bwlio, o ferch a gaiff ei hanwybyddu gan ei ffrindiau i fachgen a gaiff ei...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Anna Claybourne
Cyfieithydd: Testun Cyf

Disgrifiad: Nid yw tyfu i fyny yn hawdd - mae eich ymennys yn newid ac mae angen ymdopi â llawer o bethau, o emosiynau i bwysau bywyd. Mae'r gyfrol hon yn archwilio hunan-barch ac iechyd meddwl, yn gofyn pam fod y materion hyn yn bwysig, gan edrych ar...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Jon Burgerman
Cyfieithydd: Llinos Dafydd

Disgrifiad: Ffordd hwylio o archwilio ac ymdopi âgofidiau. Mae'n iawn poeni, ond wnaiff hyn ddim para. Down drwyddi gyda'n gilydd - nawr, gwena!
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Katie Button
Cyfieithydd: Llinos Dafydd

Disgrifiad: Dysga sut i fod yn arwr golchi dwylo! Ymuna gyda'r archarwyr wrth iddyn nhw ddangos i ti sut i olchi dwylo'n effeithiol, a gwylia'r feirws erchyll yn mynd yn llai ac yn llai wrth i bob cam o'r golchi dwylo gael ei gwblhau. Dilynir cyfarwyddiadau...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Gordon Jones

Disgrifiad: Llyfr stori a llun doniol, dwyieithog am y môr-leidr ifanc Mel Morgwn, sy'n gwrthod brwsio'i ddannedd yn ddyddiol a bwyta'n iach. Er gwaetha' ymdrechion gorau ei deulu a'i athrawes, wnaiff e' ddim brwsio'i ddannedd. Ymunwch â Mel ar...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Celine Claire
Cyfieithydd: Aneirin Karadog

Disgrifiad: Wrth i storm o eira ddod yn nes, daw dau ddieithryn o'r goedwig niwlog. O ffenestri eu tai, mae'r cymdogion yn pendroni: Pwy sydd y tu allan? Beth maen nhw ei eisiau? Yn ysu am gysgod, mae'r dieithriaid yn troi at y bobl leol, gan obeithio y bydd...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: DK
Cyfieithydd: Non Tudur

Disgrifiad: Nid yw’r hwyaden fach hyll yn debyg i’w theulu o gwbl, ac mae pawb yn chwerthin arni am ei bod hi’n wahanol. All yr hwyaden fach fod yn ddewr a dod o hyd i ffrindiau?Bydd plant wrth eu boddyn cyfarfod â’r hwyadenyn y...
Amdanom Ni
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
© 2022 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.