This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Llyfrau Addysgol > Holl Lyfrau

Porwch Lyfrau Addysgol yn ôl oedran:
0+ 5+ 7+ 11+
Llyfrau Newydd (10) Dod yn Fuan (0)
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Jon Burgerman
Cyfieithydd: Llinos Dafydd

Disgrifiad: * Sêl  - 50% * Mae pawb yn wahanol - ac mae hynny'n hollol iawn. Yn FAWR, yn DWT, yn LLYDAN neu'n DAL, rhaid dathlu'n llawn! Llyfr doniol, lliwgar a dwyieithog ar gyfer plant bach, i'w hannog i fod yn hyderus ynddynt eu...
Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Onjali Rauf
Cyfieithydd: Bethan Mair

Disgrifiad: Stori am gyfeillgarwch, gobaith a phwysigrwydd caredigrwydd, dyma lyfr llawn cariad a hiwmor, wedi'i adrodd o berspectif unigryw. Pan ddaw bachgen newydd i ymuno â'r dosbarth, mae grðp o blant eisiau bod yn ffrindiau ag ef. Addasiad...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: DK
Cyfieithydd: Non Tudur

Disgrifiad: Mae’r tri mochyn bach yn adeiladu tþ yr un, ond beth sy’n digwydd pan ddaw’r Blaidd Mawr Drwg a cheisio chwythu eu cartrefi i’r llawr? Bydd plant wrth eu bodd yn darllen am y tri mochyn bach yn y stori dylwyth deg...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Jeanette Winter
Cyfieithydd: Elin Meek

Disgrifiad: Dyma alwad Greta Thunberg i achub y blaned. Dydych chi byth yn rhy ifanc i wneud gwahaniaeth. Gyda darluniau gan Jeanette Winter, dyma stori bwerus a phwysig Greta Thunberg, yr ymgyrchwraig un ar bymtheg oed a daniodd symudiad byd-eang gan fynnu bod...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Catherine Barr
Cyfieithydd: Siân Lewis

Disgrifiad: Dyma stori rhai o ddyfeisiau gorau’r byd, wedi ei hadrodd a’i darlunio’n wych ar gyfer plant iau. Dewch am dro ar olwynion, dilyn y cwmpawd, goleuo bwlb trydan, a gweld mwg yn codi o’r injan stêm. Dysgwch sut y...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Catherine Barr
Cyfieithydd: Siân Lewis

Disgrifiad: Mae tîm ysgrifennu Stori Bywyd a Stori'r Gofod yn cyflwyno'r llyfr cyntaf am y byd dynol ar gyfer plant ifanc, gan edrych ar sut y mae'r bod dynol wedi esblydu ac ar hanes y ddynoliaeth hyd at heddiw.  
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Jo Empson
Cyfieithydd: Llinos Dafydd

Disgrifiad: *Sêl  - 50%* Pwy fydd y tlysaf oll yn jambori'r jyngl? Hipo? Llewpart? Llew? Sebra? Mae creaduriaid y jyngl i gyd yn trio newid eu hunain yn y llyfr hardd hwn, sy'n llawn lliw ac antur anifeilaidd ddoniol. Ond mae gan Pryfyn syrpreis...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Sarah Powell
Cyfieithydd: Bethan Mair

Disgrifiad: Ewch ar daith rhwng y sêr i ddarganfod dirgelion y Bydysawd yn y llyfr cyffrous hwn. Yn llawn o ffeithiau ardderchog a ffotograffau bendigedig, mae'n ddelfrydol ar gyfer prosiectau ysgol ac yn gyflwyniad perffaith i'r gofod.
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Tim Hopgood
Cyfieithydd: Eleri Huws

Disgrifiad: Does neb yn hapus iawn i weld Cled y cwmwl. Caiff ei feio'n gyson am ddifetha diwrnod rhywun neu'i gilydd. Ymunwch â Cled wrth iddo deithio ymhell ac agos yn chwilio am wên gyfeillgar. Stori hudolus a darluniau trawiadol i helpu dysgwyr...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal a poster

Awdur: Tanwen Haf

Disgrifiad: Cymru ar y Map Gweithgaredd – Llyfr lliwio a gweithgareddau clawr meddal yn llawn cynnwys Cymreig – llefydd, anifeiliaid, planhigion, symbolau, mannau o bwys a ffeithiau.
Amdanom Ni
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
© 2022 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.