This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Llyfrau Addysgol > Holl Lyfrau

Porwch Lyfrau Addysgol yn ôl oedran:
0+ 5+ 7+ 11+
Llyfrau Newydd (10) Dod yn Fuan (0)
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Elin Meek

Disgrifiad: ** Enillydd Gwobr Tir na n'Óg 2019 ** Dyma atlas clawr caled mawr, trawiadol, lliwgar o Gymru. Ceir un cyhoeddiad Cymraeg, ac un Saesneg. Mae pob sir yng Nghymru yn cael sylw yn yr atlas hwn, gydag eiconau'n dynodi pobl enwog, llefydd,...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Elin Meek

Disgrifiad: Dyma atlas clawr caled mawr, trawiadol, lliwgar o Gymru. Ceir un cyhoeddiad Cymraeg, ac un Saesneg. Mae pob sir yng Nghymru yn cael sylw yn yr atlas hwn, gydag eiconau'n dynodi pobl enwog, llefydd, anifeiliaid, chwaraeon a ffeithiau difyr eraill am...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Catherine Barr
Cyfieithydd: Siân Lewis

Disgrifiad: Ar y dechrau, doedd DIM BYD yn byw ar y Ddaear. Roedd yn lle poeth a swnllyd. Roedd nwy myglyd yn ffrwydro o losgfynyddoedd, a moroedd o lafa'n byrlymu dros y glob... Yna, yn nyfnder tywyll y môr, digwyddodd RHYWBETH RHYFEDDOL.
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Susie Behar
Cyfieithydd: Elin Meek

Disgrifiad: Beth sydd i'w weld ar y fferm heddiw? Gyda chymorth y llyfr goleuo'r dudalen hwn, sy'n cynnwys gwaith celf hyfryd, cewch ddysgu am ffermio drwy'r tymhorau, yn cynnwys magu cywion anifeiliaid a thyfu a chynaeafu cnydau. Cewch hefyd ddarganfod...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Priddy
Cyfieithydd: Aneirin Karadog

Disgrifiad: Pengwin bach yw Pip, ac mae ganddo ddychymyg byw! Mae Pip yn anfodlon ar fod yn ddu a gwyn, ac mae'n gofyn i'w ffrindiau, pam na all e fod yn lliwgar; fel orangwtang oren, fflamingo pinc, neu gadno coch. Dilyn Pip ar ei daith wrth iddo gwrdd ag...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Catherine Barr
Cyfieithydd: Siân Lewis

Disgrifiad: Cyn y Glec Fawr doedd DIM BYD O GWBL. Dim galaethau, dim sêr, dim planedau a dim bywyd. Dim amser, dim gofod, dim golau a dim sðn. Yna'n sydyn, 13.8 biliwn o flynyddoedd yn ôl, DECHREUODD POPETH... Mae'r stori hon am ein bydysawd wedi'i...
Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: DK
Cyfieithydd: Siân Lewis

Disgrifiad: Cyfrol ddelfrydol ar gyfer ymchwilwyr ifanc sydd am wybod y cyfan! Darllena gannoedd o ffeithiau cyffrous, dysga bopeth am bobl y byd, am anifeiliaid anhygoel, a dod o hyd i ryfeddodau di-ri ein planes ni, a llawer, llawer mwy! Addasiad Cymraeg...
Grŵp Oedran: 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Carron Brown
Cyfieithydd: Elin Meek

Disgrifiad: Beth sy'n byw yn yr ardd lysiau? Rho olau y tu ôl i'r dudalen, a dod o hyd i fyd bach yn llawn o ryfeddodau mawr! O godau pys sy'n agor i fwydod gwinglyd, bydd rhyfeddodau cudd y byd prysur hwn yn dod i'r golwg.
Grŵp Oedran: 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Priddy
Cyfieithydd: Siân Lewis

Disgrifiad: Dewch wyneb yn wyneb â 26 deinosor rhyfeddol, yn cynnwys y Ffabrosorws, yr Yingshanosorws, y Leptoceratops a'r Baryonics. Beth maen nhw'n fwyta? Pa mor fawr ydyn nhw? Darllenwch am eu pigau, eu crafangau, eu dannedd miniog a llawer mwy!
Grŵp Oedran: 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Carron Brown
Cyfieithydd: Elin Meek

Disgrifiad: Cyfrol ddarluniadol hardd yn cyflwyno cyfrinachau a llawenydd byd natur i blant, wrth iddynt ddysgu am y creaduriaid a'r planhigion sy'n byw ar lan y môr. Addasiad Cymraeg o Secrets of the Seashore gan Elin Meek.
Amdanom Ni
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
© 2022 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.