This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Llyfrau Dwyieithog > Mari George (Cyfieithydd)

Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Really Decent Books
Cyfieithydd: Mari George

Disgrifiad: Wrth i chi droi pob tudalen fe gewch ddarganfod siapiau i'w cyffwrdd, eu teimlo a'u harchwilio. Bydd plant bach wrth eu bodd â'r llyfr rhifau cyntaf hwn sy'n llawn lluniau a thestun sy'n odli.
Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Really Decent Books
Cyfieithydd: Mari George

Disgrifiad: Wrth i chi droi pob tudalen fe gewch ddarganfod siapiau i'w cyffwrdd, eu teimlo a'u harchwilio. Bydd plant bach wrth eu bodd â'r llyfr geiriau croes cyntaf hwn sy'n llawn lluniau a thestun sy'n odli.
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Julia Seal
Cyfieithydd: Mari George

Disgrifiad: Mae gan rai archarwyr glogynau a chynorthwywyr, ond faint ohonynt sydd wedi eich achub chi? Dyma gyfrol sy'n dweud diolch wrth y gweithwyr allweddol sy'n ein helpu yn ddyddiol - o staff yr archfarchnad a'r ymladdwyr tân i'r meddygon a'r...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Susie Brooks
Cyfieithydd: Mari George

Disgrifiad: Mae addasiad Cymraeg gwych Mari George o You are 25% Banana yn llawn ffeithiau difyr ac anhygoel am y modd yr ydym yn perthyn i bopeth byw ar y blaned. Dyma'r eglurhad symlaf erioed i fyd anghyffredin y genynnau a byddwch yn rhyfeddu at yr...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Emily Gravett
Cyfieithydd: Mari George

Disgrifiad: Back in the same forest as Gravett’s award-winning Tidy/Taclus, it features a host of gorgeous woodland animals, including Pete the badger. Meg and Ash are a pair of magpies who are building a nest for their perfect eggs. Although they begin...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Caryl Hart
Cyfieithydd: Mari George

Disgrifiad: Y llyfr perffaith i'w ddarllen yn uchel, gyda darluniau llawen, mae'r stori hon yn dathlu amrywiaeth a chynhwysedd, tra'n tanlinellu pa mor bwysig yw undod yn ein byd.
Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: DHX media
Cyfieithydd: Mari George

Disgrifiad: Mae'n amser creu lluniau Teletubby! Y cwbl sydd ei angen arnat ti yw brwsh paent. Rho dy frwsh mewn d?r glân, peintia y tu mewn i'r llinellau Ÿ yna aros i luniau lliwgar ymddangos, drwy hud a lledrith!
Amdanom Ni a Chyflwyniadau
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
Moesegau a Chynaliadwyedd
© 2024 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.