This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Cynigion Bwndeli Llyfrau

Bwndeli Llyfr Gwerth Gwych

Porwch ein dewis enfawr o fwndeli llyfrau a setiau, a chodwch fargen!
Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Pecyn - llyfrau 3

Awdur: various
Cyfieithydd: amrywiol

Disgrifiad: Pecyn bargen gyda thri llyfr Nadoligaidd ar gyfer plant bach. Yn cynnwys: 1. Storïau Hud: Santa; 2. Y Dyn Bach Sinsir; 3. Y Crydd a'r Corachod.
Grŵp Oedran: 11+
Fformat: Pecyn - llyfrau 4

Awdur: Amrywiol/Various
Cyfieithydd: amrywiol

Disgrifiad: Bargen pecyn, yn cynnwys:- 1. Jemeima Fychan yn Erbyn y Bydysawd 2. Byddi di'n Iawn 3. Storiau Dod Allan 4. Bod yn Hapus! Bod yn ti dy Hun
Grŵp Oedran: 5+ 7+
Fformat: Pecyn - llyfrau 14

Awdur: Amrywiol/Various
Cyfieithydd: amrywiol

Disgrifiad: Pecyn bargen, yn cynnwys - 1. Marvel / Disney Agor y Drws: Achubwyr, Yr - Brwydr yr Urdd Ddu 2. Plentyn Om: Dwi'n Garedig (Ahimsa • Trugaredd • Cymuned) 3. Cyfres Camau Mawr: Dwi'n Mynd i'r Feithrinfa / I'm Starting Nursery 4. Parch...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Pecyn - llyfrau 8

Awdur: Amrywiol/Various
Cyfieithydd: amrywiol

Disgrifiad: Pecyn bargen, yn cynnwys -  1. Darganfod! Sbwriel 2. Darganfod! Newid Hinsawdd 3. Stori Newid Hinsawdd 4. Cyfres Goleuo'r Dudalen: Cefnforoedd 5. Greta Thunberg: Mae ein Tŷ Ni ar Dân 6. cyfres Dwlu Dysgu: Coedwig Law 7. cyfres...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Pecyn - llyfrau 6

Awdur: Amrywiol/Various
Cyfieithydd: amrywiol

Disgrifiad: Pecyn bargen, yn cynnwys -  A great value pack of 6 books for young children with the theme of looking after the environment. The pack includes -  1. Peppa - Hwyl Wrth Ailgylchu 2. Gormod o Bopeth / Too Much Stuff 3. Y Morfil a Mi dan...
Grŵp Oedran: 5+ 7+
Fformat: Pecyn - llyfrau 13

Awdur: Amrywiol/Various
Cyfieithydd: amrywiol

Disgrifiad: Pecyn bargen, yn cynnwys -  1. Geiriau Cyntaf Cariad 2. Pryderi'r Ddraig 3. Dwi'n Gallu Bod yn Amyneddgar 4. Dwi'n Gallu Dweud Sori 5. Dwi'n Hoffi Bod yn Garedig 6. Dwi'n Hapus (Y Chakra • Lliwiau • Teimladau) 7. Bod yn...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal - llyfrau 2

Awdur: Amrywiol/Various
Cyfieithydd: amrywiol

Disgrifiad: Pecyn bargen Nadolig arbennig o ddau lyfr clawr meddal gyda themâu gaeafaidd. Mae'n cynnwys Cant ac Un Dalmasiwn a Y Lloches.
Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Pecyn - llyfrau 3

Awdur: Amrywiol/Various
Cyfieithydd: amrywiol

Disgrifiad: Pecyn bargen Nadolig yn cynnwys tri llyfr bwrdd swynol ar gyfer plant bach: 1. Peppa Pinc: Gêm o Guddio 2. Storïau Cyntaf - Peter Pan 3. Storïau Hud Santa.
Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Pecyn - llyfrau 3

Awdur: Amrywiol/Various
Cyfieithydd: amrywiol

Disgrifiad: Pecyn o 3 llyfr sef 2 lyfr Minecraft ac un cyflwyniad i godio. Mae'r llyfr gwaith yn gyflwyniad sylfaenol, cam-wrth-gam ym maes rhaglennu cyfrifiadurol i ddisgyblion CA2. Rhennir cysyniadau allweddol yn adrannau twt, hawdd eu deall, gyda thasgau i...
Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Pecyn - llyfrau 5

Awdur: various
Cyfieithydd: amrywiol

Disgrifiad: Casgliad cyflawn o 5 llyfr Rily ar themâu empathi. Pris £24.99!
Amdanom Ni a Chyflwyniadau
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
Moesegau a Chynaliadwyedd
© 2024 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.