This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

« Yn ôl   

cyfres Storïau Sylfaenol: Stori Newid Hinsawdd


Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal
Cyfres: Storïau Sylfaenol

Awdur: Catherine Barr
Cyfieithydd: Siân Lewis

£6.99
Ychwanegu i'r Basged
Beth am rannu?
Disgrifiad
Gan gyfuno hanes a gwyddoniaeth, mae'r llyfr hwn yn darlunio'r newidiadau yn hinsawdd y byd, o ddechreuadau'r blaned a'i atmosffer, hyd at y chwyldro diwydiannol a gwawr peirianwaith. Caiff darllenwyr ifanc ddysgu am achosion newid hinsawdd megis ffermio ffatri a llygredd, ynghyd â'r effeithiau y caiff newid hinsawdd ar ddynoliaeth ac anifeiliaid ar draws y byd.
Manylion Cynnyrch
Dyddiad Cyhoeddi: 26 February 2021
Genre: Cymraeg i blant, ffeithiol
ISBN 13: 9781849675376
Llyfrau tebyg efallai byddech yn mwynhau:
Dwi'n Hoffi Bod yn Garedig - cyfres teimladau mawr bach
Coedwig Law: Cyfres Dwlu Dysgu
Crwt yn y Cefn, Y
Dolffin Gwyn
Eliffant yn fy Nghegin! / Elephant in My Kitchen!
Gall Merched Wneud Popeth!
Greta Thunberg: Mae Ein Tþ Ni ar Dân
Hanes ein Byd ar y Map
Hwyl wrth Ailgylchu: Peppa Pinc
Lego: Hwyl yr Haf
Lloches, Y
Mulan: cyfres Storïau Cyntaf
Pecyn Darllen yn Well - Rily (4) books)
Pecyn Dwlu Dysgu (llyfrau 3)
Riff Cwrel: Cyfres Dwlu Dysgu
Stori Dyfeisiau
Stori Pobl
Amdanom Ni a Chyflwyniadau
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
Moesegau a Chynaliadwyedd
© 2024 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.