This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

« Yn ôl   

Bod yn Gwrtais / Good Manners


Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Clawr meddal
Cyfres: Bilingual Picture books

Awdur: Bodhi Hunter
Cyfieithydd: Bethan Mair

£5.99
Ychwanegu i'r Basged
Beth am rannu?
Disgrifiad
Mae’n bwysig i rai bach ddysgu sut i fod yn gwrtais. Ymuna â’r anifeiliaid hoffus yn y stori, er mwyn dysgu pryd i ddweud ‘Diolch’, ‘Os gwelwch yn dda’ a ‘Mae’n ddrwg gen i’, a dod i wybod sut mae bod yn gwrtais. Testun dwyieithog. •Darluniau hardd a thestun syml •Llyfr dwyieithog <span style="font-size: 16.0pt; font-famil
Manylion Cynnyrch
Dyddiad Cyhoeddi: 20 September 2021
Genre: Dwyieithog plant
ISBN 13: 9781849676052
Llyfrau tebyg efallai byddech yn mwynhau:
Dwi'n Hoffi Bod yn Garedig - cyfres teimladau mawr bach
Arch Noa / Noah's Ark
Darllen yn Well: Sut Wyt Ti'n Teimlo Heddiw?
Dwi'n Mynd i'r Feithrinfa / I'm Starting Nursery
Mae Archarwyr yn Golchi eu Dwylo! / Superheroes Wash Their Hands!
Mae gan Bawb Ofidiau / Everybody Worries
Pam oedd Raid i Bopeth Newid? / Why Did Everything Have to Change
Pecyn Darllen yn Well - Rily (4) books)
Pecyn Iechyd Da - Cymraeg Rily (llyfrau 6)
Peppa Pinc: Siapiau gyda Peppa
Pryderi'r Ddraig: cyfres paid â phoeni
Read, Hear, Speak: Welsh Word Book / Llyfr Geiriau Cymraeg: Darllen, Clywed, Siarad
Stori Fawr Peppa Fach: Peppa Pinc
Amdanom Ni a Chyflwyniadau
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
Moesegau a Chynaliadwyedd
© 2024 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.