This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

« Yn ôl   

Disney Agor y Drws: Moana


Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled
Cyfres: Disney

Awdur: Disney
Cyfieithydd: Mared Llwyd
£4.99
Ychwanegu i'r Basged
Beth am rannu?
Disgrifiad
Mae ynys Moana mewn perygl, ac mae hi’n hwylio dros y môr i geisio achub ei chartref. Yn ystod ei thaith daw Moana o hyd i ffrind o’r enw Maui. A fydd Moana’n gallu datrys dirgelwch y môr, a dod i adnabod ei hun? Sganiwch y cod QR ar y clawr cefn i gael mynediad at nifer o weithgareddau hwyl AM DDIM a rhestr geirfa! Addasiad Mared Llwyd. Athrawes Cefnogi’r Gymraeg ac athrawes gynradd brofi adol, awdur a mam i ddau o blant ifanc. Mae’r storïau yn y gyfres hon wedi’u creu er mwyn hwyluso darllen i blant yn y cartref a’r dosbarth, yn unol â gofynion y Fframwaith Llythrennedd Genedlaethol yng Nghymru.
Manylion Cynnyrch
Dyddiad Cyhoeddi: 3 October 2023
Genre: Cymraeg i blant
ISBN 13: 9781804163528
Llyfrau tebyg efallai byddech yn mwynhau:
Annalisa Swyn Seren y Sioe
Cer Amdani / All the Things You Will Do!
Darllen yn Well: Pryder Glain
Disney Agor y Drws: Rhewfyd
Disney Agor y Drws: Wini Pot Mêl
Eliffant yn fy Nghegin! / Elephant in My Kitchen!
Gall Merched Wneud Popeth!
Gormod o Bopeth! / Too Much Stuff!
Lego 100 Ffordd i Adeiladu Byd Gwell
Lego Hanes Epig
Mae Fory'n Ddiwrnod Newydd Sbon / Tomorrow is a Brand New Day
Pawb a Phopeth: Byd y Gymraeg / World of Welsh
Pecyn Storïau Cyntaf Tywysoges
Stori Pobl
Tywysoges Disney: 500 Sticer
Amdanom Ni a Chyflwyniadau
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
Moesegau a Chynaliadwyedd
© 2024 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.