This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

« Yn ôl   

Ffeithiau Ffiaidd y Corff (Diwrnod y Llyfr)


Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr meddal
Cyfres: Llyfrau Ffeithiol

Awdur: Kev Payne
Cyfieithydd: Mari George

£1.00
Allan o Stoc
Beth am rannu?
Disgrifiad
* BOOK IS SOLD OUT BUT STILL AVAILABLE AS AN EBOOK** Taith i droi'r stumog wrth archwilio ffeithiau ffiaidd am y corff. Dyma lyfr hwyliog ar gyfer plant sy'n hoffi ffeithiau ychafi, anarferol a rhyfeddol am bi-pi, p?, chwys, clefydau a llawer mwy. Wyddoch chi beth yw hyd y p? hiraf yn y byd? Un o lyfrau #1 Diwrnod y Llyfr!
Manylion Cynnyrch
Dyddiad Cyhoeddi: 1 February 2024
Genre: Cymraeg i blant
ISBN 13: 9781804163870
Llyfrau tebyg efallai byddech yn mwynhau:
10 Stori o Hanes Cymru (Y Dylai Pawb eu Gwybod)
Corff Rhyfedd a Rhyfeddol, Y
Darganfod Egni
Dr Ranj: Dysgu am Dyfu a Theimlo'n Wych - Llawlyfr i Fechgyn
Dreigio: 2. Cara a Sleifarian
Edrych! Ecolegydd Ydw I!
Genod Gwyrdd: Ffasiwn Sioe!
Lego Hanes Epig
Llyfr yr Awyr Agored
Mabinogi, Y - Pedair Cainc
Mae 25% Ohonot yn Fanana / You Are 25% Banana
Pecyn Llawn Cyfres Clem: 1-7
Sbwriel - Darganfod!
Sherlock Holmes a Diflaniad y Diemwnt: cyfres Sêr Stryd y Popty
Ti a dy Gorff
Y Corff Dynol (cyfres Goleuo'r Dudalen 4)
Y Gofod (cyfres Dwlu Dysgu)
Y Teithwyr Amser (Llyfr Gweithgareddau Hanes Cymru - Cyfres 10 Stori o Hanes Cymru)
Amdanom Ni a Chyflwyniadau
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
Moesegau a Chynaliadwyedd
© 2024 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.