This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Llyfrau ar Werth

Cynigion Llyfrau Unigol

Porwch ein dewis o lyfrau unigol sydd ar gynnig arbennig ar hyn o bryd, a chodwch fargen!
Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Campbell books
Cyfieithydd: Mared Llwyd

Disgrifiad: •Llyfr bwrdd cadarn sy’n berffaith ar gyfer babanod a phlant ifanc 0-5 oed •Bydd babanod wrth eu boddau yn edrych ar y darluniau dirgrynol, gan eu bod yn cysylltu gwrthrychau cyfarwydd y byd go iawn â lliwiau •Llyfra...
Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Campbell books
Cyfieithydd: Mared Llwyd

Disgrifiad:   •Llyfr bwrdd cadarn sy’n berffaith ar gyfer babanod a phlant ifanc 0-5 oed •Bydd babanod wrth eu boddau yn edrych ar y darluniau dirgrynol, gan eu bod yn cysylltu gwrthrychau cyfarwydd y byd go iawn â...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Anna Friend
Cyfieithydd: Anwen Pierce

Disgrifiad: Dyma lyfr teimladwy a gonest am ofidiau plentyn pan fydd ei fyd yn newid yn sydyn. Pan fydd y peth 'ma drosodd i gyd, a fydd gen i fy ffrindiau o hyd? Yn annisgwyl, rhaid i'r ysgol gau ac mae Bili'n poeni... beth fydd yn digwydd nesa, a phryd bydd...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Katie Button
Cyfieithydd: Llinos Dafydd

Disgrifiad: Dysga sut i fod yn arwr golchi dwylo! Ymuna gyda'r archarwyr wrth iddyn nhw ddangos i ti sut i olchi dwylo'n effeithiol, a gwylia'r feirws erchyll yn mynd yn llai ac yn llai wrth i bob cam o'r golchi dwylo gael ei gwblhau. Dilynir cyfarwyddiadau...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Campbell books
Cyfieithydd: Llinos Dafydd

Disgrifiad: Dewch ar antur hudolus gyda'r ferlen sgleiniog. Trwy wthio, tynnu a llithro'r tabiau, daw ei byd yn fyw.  
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Campbell books
Cyfieithydd: Non Tudur

Disgrifiad: Pwy ar y ddaear fyddai’n gallu cysgu’n ddiddig gyda physen o dan fatresi’r gwely? Newidiwch y lluniau drwy wthio, tynnu a llithro’r tabiau i ddod â stori’r Dywysoges a’r Bysen yn fyw.
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: DK
Cyfieithydd: Llinos Dafydd

Disgrifiad: Darganfyddwch beth sy'n digwydd i Noa a'r anifeiliaid yn yr arch. Mae anturiaethau Noa wedi'u darlunio'n hyfryd, ac yn cael eu hadrodd mewn arddull syml ond cyffrous. Mae'r llyfr mawr hwn yn ddelfrydol i'w rannu gyda phlant ifanc wrth iddyn nhw...
Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Campbell books
Cyfieithydd: Non Tudur

Disgrifiad: Ymunwch â Gwadd, Llygoden a Llyffant ar eu hantur ar lan yr afon. Ewch ati i wthio, tynnu, a llithro'r paneli i ddod â stori enwog Yr Awel yn yr Helyg yn fyw.
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Elli Woollard
Cyfieithydd: Tudur Dylan Jones

Disgrifiad: *  Sêl  - 50% * Does dim gwahaniaethpa mor hen ac araf wyt ti, fedri di dal fod yn arwr. Anwen sy'n tynnu'r gert i fynd â'r plant i'r ysgol bob dydd, ac mae hi wrth ei bodd â'r gwaith. Ond mae Anwen yn heneiddio...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Jon Burgerman
Cyfieithydd: Llinos Dafydd

Disgrifiad: * Sêl  - 50% * Mae pawb yn wahanol - ac mae hynny'n hollol iawn. Yn FAWR, yn DWT, yn LLYDAN neu'n DAL, rhaid dathlu'n llawn! Llyfr doniol, lliwgar a dwyieithog ar gyfer plant bach, i'w hannog i fod yn hyderus ynddynt eu...
Amdanom Ni a Chyflwyniadau
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
Moesegau a Chynaliadwyedd
© 2024 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.