This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Llyfrau Plant > Llyfrau Newydd

Grŵp Oedran: 11+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Alice Oseman
Cyfieithydd: Alun Saunders

Disgrifiad: Mae Charlie a Nick yn yr un ysgol, ond erioed wedi cyfarfod... nes iddyn nhw eistedd gyda'i gilydd un diwrnod. Wrth i'w cyfeillgarwch dyfu, mae Charlie yn cwympo mewn cariad â Nick, heb feddwl am eiliad fod ganddo siawns. Ond peth rhyfedd yw...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Sophie Zayalet
Cyfieithydd: Elinor Wyn Reynolds

Disgrifiad: Mae Rhys wrth ei fodd â dau beth... prynhawniau hwyliog yn y ffair a bwyta llond bol o felysion! Pan mae Mam yn addo'r ddau iddo un diwrnod, mae e'n hapus ei fyd! Ond, mae rhywbeth o'i le... Wrth i Rhys lyncu ei losin i gyd, a gollwng ei...
Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Siân Lewis

Disgrifiad: Dyma'r dilyniant i gyfrol arobryn Gwobr Tir na n-Og 2016, Pedair Cainc y Mabinogi. Cynhwysir tair stori allweddol yn y llyfr hwn: 1. Y Tywysog a Merch y Cawr - Stori Culhwch ac Olwen; 2. Lludd a Llefelys; 3. Breuddwyd yr Ymherawdwr. Dyma...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Sophie Zayalet

Disgrifiad: Dau beth y mae Doug yn eu hoffi... treulio prynhawniau yn cael hwyl yn y ffair a bwyta llond bol o losin! Pan fo ei fam yn addo'r ddau beth iddo, mae'n teimlo mai dyma ei ddiwrnod lwcus! Ond tybed? Wrth iddo fwyta'r losin gan daflu'r papur lapio,...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Siân Lewis

Disgrifiad: Dilyniant hir-ddisgwyliedig i'r gyfrol arobryn The Four Branches of the Mabinogi gan Siân Lewis, ac a ddarluniwyd gan Valériane Leblond. Y tair stori a gyflwynir yw: 'The Prince and the Giant's Daughter - The Tale of Olwen and...
Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Clawr caled

Awdur: PAW Patrol
Cyfieithydd: Catrin Wyn Lewis

Disgrifiad: O na! Mae Clwcsanwy ar goll! Ydy hi'n cuddio ar y traeth? Ydy hi'n eirafyrddio dros y mynydd? Ydy hi wedi colli ei ffordd ar y fferm? Beth am godi'r fflapiau er mwyn helpu'r c?n i ddod o hyd i gyw bach Maer Morus? Mae gwledd o hwyl i'w gael ar bob...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Astley/Baker/Davies
Cyfieithydd: Owain Sion

Disgrifiad: Nid yw Peppa a George yn ennill unrhyw wobrau ym mabolgampau'r ysgol, ond mae un gystadleuaeth i fynd, sef tynnu rhaff rhwng y bechgyn a'r merched!
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Rob Biddulph
Cyfieithydd: Casia Wiliam

Disgrifiad: Sbort mawr i ffrindiau bach. Stori bwerus am Enfawr y morfil bach glas penderfynol, gan yr awdur a'r darlunydd arobryn, Rob Biddulph. Wrth i'w frawd mawr fynd yn sownd yn y tywod, a yw Enfawr a'i ffrindiau bychain yn ddigon cryf i'w achub?
Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Holly Webb
Cyfieithydd: Llio Elain Maddocks

Disgrifiad: Mae'r pethau bychain yn gallu gwneud gwahaniaeth MAWR! Mae Ffion yn cael sioc o weld yr holl sbwriel a llanast sy'n llenwi'r afon leol. Pan mae ci ei ffrind bron â boddi oherwydd hen feic rhydlyd, mae hi'n benderfynol o newid pethau er gwell....
Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Liz Pichon
Cyfieithydd: Gwenno Hughes

Disgrifiad: Degfed teitl y gyfres boblogaidd am Twm Clwyd. Y tro hwn mae gan Twm GYNLLUN GWYCH i sicrhau mai ei FAND fydd y GORAU yn y BYD. Pa mor anodd gall hynny fod? (Anodd iawn.) Mae Twm yn mynd i: 1. Ysgrifennu rhagor o ganeuon. (Ddim am athrawon.) 2. Creu...
Amdanom Ni a Chyflwyniadau
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
Moesegau a Chynaliadwyedd
© 2024 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.