This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Llyfrau Plant > Roald Dahl (Cyfres)

Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr meddal - set of 3

Awdur: Roald Dahl
Cyfieithydd: Elin Meek

Disgrifiad: Pecyn o dri theitly poblogaidd gan Roald Dahl, yn cynnwys - 1. Matilda 2. Y Gwrachod 3. Y Twits  
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Roald Dahl
Cyfieithydd: Elin Meek

Disgrifiad: Mae'r crocodeil anferthol yn fwystfil barus, echrydus sy'n llowcio bechgyn a merched bach. Ond mae'r anifeiliaid eraill wedi cael digon ar ei driciau twyllodrus, felly maen nhw'n penderfynu cael y gorau ar y bwystfil, unwaith ac am byth! Addasiad...
Grŵp Oedran: 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Roald Dahl
Cyfieithydd: Elin Meek

Disgrifiad: Mae'r Bys Hud yn rhywbeth dwi wedi gallu'i wneud erioed. Alla i ddim dweud sut dwi'n ei wneud e, achos dwi ddim hyd yn oed yn gwybod fy hunan. Ond mae bob amser yn digwydd pan fydda i'n gwylltio . . . ac yna'n sydyn mae rhyw fath o fflach yn dod...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal - set of 3

Awdur: Roald Dahl
Cyfieithydd: Elin Meek

Disgrifiad: Pecyn o dri theitl Roald Dahl, sef Y Twits; Nab Wrc; Jiraff a'r Pelican a Fi.
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Roald Dahl
Cyfieithydd: Elin Meek

Disgrifiad: Bob tro mae Mr Cadno'n dwyn cyw iâr o'r fferm, mae Boggis, Bunce a Bean y ffermwyr yn mynd yn gynddeiriog! Nhw yw'r lladron mwyaf cas yn y dyffryn, ac maen nhw wedi creu cynllun i'w balu allan o'i dwll unwaith ac am byth. Ond dydyn nhw ddim yn...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Roald Dahl
Cyfieithydd: Elin Meek

Disgrifiad: Addasiad Cymraeg o un o glasuron Roald Dahl, George's Marvellous Medicine. Mae rhieni George i ffwrdd am y diwrnod, ac mae arno chwant gwneud rhywbeth am ei fam-gu. Mae 'rhywbeth' yn golygu mynd i'w thþ, casglu pob math o gynhwysion ych-a-fi a...
Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Roald Dahl
Cyfieithydd: Elin Meek

Disgrifiad: Mae Charlie Bucket wedi ennill Ffatri Siocled Willy Wonka ac mae ar ei ffordd yna i'w rhoeli, a hynny mewn esgynnydd mawr gwydr! Ond, wrth i'r lifft wneud s?n rhyfedd a brawychus, mae Charlie a'i deulu'n dechrau cylchdroi o gwmpas y byd. Dyma...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Roald Dahl
Cyfieithydd: Elin Meek

Disgrifiad: Un diwrnod, mae Bili'n mentro drwy glwyd yr ardd, er bod ei fam wedi'i rybuddio rhag gwneud hynny. Yn y goedwig yr ochr draw, mae'n cyfarfod â'r Minpinnau, pobl fach y coed sy'n ofni'r bwystfil sy'n eu bwyta. Tybed a gaiff Bili ei fwyta, neu a...
Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Roald Dahl
Cyfieithydd: Elin Meek

Disgrifiad: Addasiad Cymraeg o Charlie and the Chocolate Factory, stori anhygoel gan awdur llyfrau plant poblogaidd iawn yn sôn am Charlie Bucket, bachgen bach tlawd sy'n ymweld â ffatri siocled ryfeddol Mr Wili Wonka; i ddarllenwyr 8-11 oed....
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Roald Dahl
Cyfieithydd: Elin Meek

Disgrifiad:  Mae bachgen ifanc sydd am berchen ei siop losin ei hun yn cwrdd â thîm golchi ffenestri yn cynnwys jiráff, pelican a mwnci. Gyda'i gilydd maen nhw'n mynd i weithio i Ddug Hampshire, dyn cyfoethog sy'n gwireddu eu holl...
Amdanom Ni a Chyflwyniadau
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
Moesegau a Chynaliadwyedd
© 2024 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.