This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Llyfrau Plant > Discover Wales (Cyfres)

Grŵp Oedran: 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal + poster

Awdur: Tanwen Haf

Disgrifiad: Dyma lyfr lliwio a gweithgaredd clawr meddal, sy'n llawn dop o gynnwys difyr yn ymwneud â hanes digwyddiadau Cymru, pobl Gymreig, diwylliant Cymru a threftadaeth Gymreig. Bydd plant wrth eu bodd â'r posau mathemateg, dod o hyd i’r...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Ifan Morgan Jones

Disgrifiad: Nod y llyfr hynod weledol a ffeithiol hwn yw annog plant i ddarganfod a dysgu mwy am 10 stori o hanes Cymru. Cynnwys:-(1) Gwenllian Ferch Gruffudd; (2) Owain Glyndðr; (3) Barti Ddu; (4) DicPenderyn / Merthyr; (5) Alfred Russel Wallace; (6)...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Amrywiol

Awdur: Elin Meek

Disgrifiad: Pecyn arbennig yn cynnwys y tair llyfr yn y gyfres 'Wales on the Map' - Yn cynnwys: 1. Wales on the Map (Atlas Lluniau) 2. Activity Book 3. Quiz Book
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Gêm yn y bocs, 90 cardiau

Awdur: Elin Meek

Disgrifiad: Faint ydych chi’n gwybod am Gymru? Mae’r gêm yma yn cynnwys detholiad o gardiau holi ac ateb, a dis lliw i brofi gwybodaeth chwaraewyr am hanes, daearyddiaeth, chwaraeon, celfyddydau a diwylliant Cymru. Gyda dros 400 o gwestiynau...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: 700x500 mm

Awdur: Elin Meek

Disgrifiad: Archwilia chwedlau a thraddodiadau mwyaf nodedig Cymru gyda'r poster llên gwerin newydd hwn o gyfres Wales on the Map. Wedi'i ddarlunio'n hyfryd gan Valériane Leblond ac yn cynnwys testun addysgiadol gan Elin Meek, mae'n cyflwyno...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: 297x210 mm

Awdur: Valeriane Leblond, Elin Meek

Disgrifiad: Map hardd o Gaerdydd gan yr artist dawnus, Valériane Leblond. Dangosir mannau pwysig y ddinas, cymeriadau enwog lleol a thestun Saesneg llawn gwybodaeth gan Elin Meek. Poster A3, meddal i'w gyffwrdd sy'n nodi uchafbwyntiau nodedig ein...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: 297x210 mm

Awdur: Valeriane Leblond, Elin Meek

Disgrifiad: Map hardd o Geredigion gan yr artist dawnus, Valériane Leblond.Map Dangosir mannau pwysig y sir, cymeriadau enwog lleol a thestun Saesneg llawn gwybodaeth gan Elin Meek. Poster A3, meddal i'w gyffwrdd sy'n nodi uchafbwyntiau nodedig y sir ac...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: 297x210 mm

Awdur: Valeriane Leblond, Elin Meek

Disgrifiad: Map hardd o sir Gâr gan yr artist dawnus, Valériane Leblond. Dangosir mannau pwysig y sir, cymeriadau enwog lleol a thestun Saesneg llawn gwybodaeth gan Elin Meek. Poster A3, meddal i'w gyffwrdd sy'n nodi uchafbwyntiau nodedig y sir ac...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: 297x210 mm

Awdur: Valeriane Leblond, Elin Meek

Disgrifiad: Map hardd o Wynedd (Arfon a Dwyfor) gan yr artist dawnus, Valériane Leblond. Dangosir mannau pwysig y sir, cymeriadau enwog lleol a thestun Saesneg llawn gwybodaeth gan Elin Meek. Poste A3, meddal i'w gyffwrdd sy'n nodi uchafbwyntiau nodedig...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal a poster

Awdur: Tanwen Haf

Disgrifiad: Cymru ar y Map Gweithgaredd – Llyfr lliwio a gweithgareddau clawr meddal yn llawn cynnwys Cymreig – llefydd, anifeiliaid, planhigion, symbolau, mannau o bwys a ffeithiau.
Amdanom Ni
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
© 2022 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.