This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Llyfrau Plant > Eiry Miles (Cyfieithydd)

Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Adam Kay
Cyfieithydd: Eiry Miles

Disgrifiad: DWED HELÔ WRTH CATRIN.HELÔ, CA . . .” O, ALLI DI DDIM. MAE NOA NEWYDD EI BWYTA HI. Dyma stori ddoniol (a braidd yn fochynnaidd) am CATRIN, darn bach o india-corn sy'n cael ei bwyta gan Noa, bachgen o faint canolig. Dilyna Catrin ar...
Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Vicky Barber
Cyfieithydd: Eiry Miles

Disgrifiad: Dros 100 o eiriau cyfarwydd i chi eu dysgu yn Gymraeg! O'r sw i'r fferm i bethau sy'n symud, mae pob golygfa yn llawn manylion i'w darganfod ac i'w trafod. Pwyntiwch at y lluniau cyn darganfod y gair Cymraeg ar ochr y tudalen. Ceir cymeriadau ar bob...
Grŵp Oedran: 11+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Tamsin Winter
Cyfieithydd: Eiry Miles

Disgrifiad: Yn yr addasiad Cymraeg hwn o Jemima Small, cewch gyfarfod a merch ddoniol a di-ofn sy'n llawer mwy na siap ei chorff. Dyma stori hwyliog am gyfeillgarwch ac am fod yn hyderus yn eich corff eich hunan.
Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Adam Kay
Cyfieithydd: Eiry Miles

Disgrifiad: Canllaw cyflawn (a hollol ffiaidd) i'r corff dynol... Mae'r corff dynol yn eithriadol, yn ofnadwy o ddiddorol ac... wel, yn eitha rhyfedd. Mae dy gorff di'n rhyfedd. Mae fy nghorff i'n rhyfedd. Mae corff dy athro mathemateg yn rhyfeddach fyth. Dyma...
Grŵp Oedran: 11+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: R. J. Palacio
Cyfieithydd: Eiry Miles

Disgrifiad: Wrth i Auggie fynd i'r ysgol am y tro cyntaf yn 10 oed, mae e'n ysu am gael ei drin fel unrhyw blentyn arall mewn ysgol Americanaidd. Ond dydy'r plant eraill yn ei ddosbarth newydd ddim yn gallu gweld heibio i'w wyneb rhyfeddol, sy'n ennyn ymateb...
Grŵp Oedran: 11+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Zoe Sugg aka Zoella
Cyfieithydd: Eiry Miles

Disgrifiad: Mae’n ddechrau blwyddyn ysgol newydd a Penny’n barod i wynebu’r byd – ar ei phen ei hun. Mae Noah wedi diflannu ar ôl gadael y daith gyda’r band yn gynnar, a does neb, ddim hyd yn oed Penny, yn gwybod lle mae e....
Grŵp Oedran: 11+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Zoe Sugg aka Zoella
Cyfieithydd: Eiry Miles

Disgrifiad: Pan gaiff Penny wahoddiad gan Noa, ei chariad golygus, i ymuno ag ef ar daith gerddorol yn Ewrop, fedrith hi ddim aros. Ond mae Penny'n colli ei theulu, ei ffrind gorau Elliot ac yn colli ysgrifennu ei blog. Tybed a all hi ddysgu cydbwyso ei bywyd...
Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Astley/Baker/Davies
Cyfieithydd: Eiry Miles

Disgrifiad: Mae'r Llyfrgell Fach hyfryd hon yn cynnwys llyfrau bach o storïau tylwyth teg anturus am Peppa Pinc mewn cas cadw hardd. Ymunwch â'r Dywysoges Peppa Pinc a'r Tywysog George yn eu castell hudolus yn y cymylau, a mwynhewch eu storïau...
Grŵp Oedran: 11+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Zoe Sugg aka Zoella
Cyfieithydd: Eiry Miles

Disgrifiad: Mae cyfrinach gan Penny. Mae hi'n defnyddio ffugenw ar-lein i ysgrifennu blog sy'n gwbl agored am ei holl broblemau â ffrindiau, ysgol, ei theulu gwallgof a'r pyliau panig sy'n dechrau rheoli ei bywyd. Er mwyn ceisio helpu, mae'r teulu'n mynd...
Amdanom Ni a Chyflwyniadau
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
Moesegau a Chynaliadwyedd
© 2024 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.