This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Llyfrau Plant > 11+ (Grŵp Oedran)

Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Emily Bone
Cyfieithydd: Siân Lewis

Disgrifiad: Gyda 15 map lluniau mawr i ti bori drwyddyn nhw a'u mwynhau, defnyddia'r atlas hwn i archwilio ein byd diddorol. Dere i ddysgu am ryfeddodau'r blaned hon; am adeiladau a lleoedd pwysig; canfod ble mae pob mathau o anifeiliaid a phobl yn byw o gwmpas...
Grŵp Oedran: 11+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Tamsin Winter
Cyfieithydd: Eiry Miles

Disgrifiad: Yn yr addasiad Cymraeg hwn o Jemima Small, cewch gyfarfod a merch ddoniol a di-ofn sy'n llawer mwy na siap ei chorff. Dyma stori hwyliog am gyfeillgarwch ac am fod yn hyderus yn eich corff eich hunan.
Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Alastair Chisholm
Cyfieithydd: Llyr Titus

Disgrifiad: Ail deitl cyfres ffantasi swynol a chyffrous, wedi'i darlunio'n llawn ar gyfer darllenwyr 7-9 oed. Yng ngwlad Draconis, does dim dreigiau. Ond roedden nhw'n bod yno ar un adeg. Bryd hynny, roedd pobol a dreigiau yn ffrindiau, a thrwy gydweithio, fe...
Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Liz Pichon
Cyfieithydd: Gwenno Hughes

Disgrifiad: Mae'r llyfr hwn yn LLAWN o stwff YCHWANEGOL i'ch cadw chi'n BRYSUR os nad yw eich gwyliau yn mynd fel roeddech chi wedi ei ddychmygu. (Fel y digwyddodd i mi). Pwy wyddai bod papurau gludiog yn gallu bod MOR ddefnyddiol ar gyfer: D?dls, llyfrau...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Pecyn - llyfrau 8

Awdur: Amrywiol/Various
Cyfieithydd: amrywiol

Disgrifiad: Pecyn bargen, yn cynnwys -  1. Darganfod! Sbwriel 2. Darganfod! Newid Hinsawdd 3. Stori Newid Hinsawdd 4. Cyfres Goleuo'r Dudalen: Cefnforoedd 5. Greta Thunberg: Mae ein Tŷ Ni ar Dân 6. cyfres Dwlu Dysgu: Coedwig Law 7. cyfres...
Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: DK
Cyfieithydd: Sioned Lleinau

Disgrifiad: SBWRIEL. Wyt ti wedi meddwl erioed i ble mae'r sbwriel rwyt ti'n ei daflu i ffwrdd yn mynd? Beth am gael cegin heb sbwriel? Mae Darganfod! Sbwriel yn orlawn o ffeithiau diddorol a lluniau anhygoel o reoli gwastraff. Dyma lyfr bach sy'n...
Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Adam Kay
Cyfieithydd: Eiry Miles

Disgrifiad: Canllaw cyflawn (a hollol ffiaidd) i'r corff dynol... Mae'r corff dynol yn eithriadol, yn ofnadwy o ddiddorol ac... wel, yn eitha rhyfedd. Mae dy gorff di'n rhyfedd. Mae fy nghorff i'n rhyfedd. Mae corff dy athro mathemateg yn rhyfeddach fyth. Dyma...
Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Jeff Kinney
Cyfieithydd: Owain Sion

Disgrifiad: Mae'r pwysau'n cynyddu ar Greg Heffley. Mae ei fam yn credu bod gemau cyfrifiadur yn troi ei frên yn sdwnsh. Felly mae hi am i'w mab roi'r gemau heibio a darganfod ei ochr greadigol. Ac os nad ydy hynny'n ddigon i godi braw ar rywun, mae hi...
Grŵp Oedran: 11+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Sex Education
Cyfieithydd: Llio Elain Maddocks

Disgrifiad: Y llyfr sy'n dod â'r stori'n llawn ac yn creu gofod saff i drafod sut i fyw efo rhyw. Secs - Cyngor am ddim! Cwestiynau am dy gorff? Emosiynau newydd yn dy ddrysu? Neu boeni bod hyn ddim yn normal? Wel, dwyt ti ddim ar ben dy hun! Mae Otis,...
Grŵp Oedran: 11+
Fformat: Pecyn - llyfrau 3

Awdur: Elin Meek

Disgrifiad: Anrhegion gwych! Pecyn o dri llyfr i roi blas ar y Gymraeg i ddysgwyr.
Amdanom Ni a Chyflwyniadau
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
Moesegau a Chynaliadwyedd
© 2024 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.