This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Llyfrau Addysgol > (Cyfieithydd)

Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Emily Dodd
Cyfieithydd: Sioned Lleinau

Disgrifiad: Wyt ti wedi meddwl byth pam fod dy wallt di'n glynu wrth fal?n? Neu o ble mae tanwydd ffosil yn dod? Mae Darganfod! Egni yn orlawn o ffeithiau diddorol a lluniau anhygoel o fyd egni. Dyma lyfr bach sy'n llawn syniadau mawr.
Grŵp Oedran: 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Dawn Sirett
Cyfieithydd: Sioned Lleinau

Disgrifiad: Cyfle i ysbrydoli iaith a llythrennedd eich plentyn gyda'r llyfr geiriau hynod ddifyr a lliwgar hwn. Yn llawn enwau defnyddiol, ac yn cynnwys ambell ferf ac ansoddair, mae digon o bethau i ddenu sylw ar bob tudalen, am bob math o bynciau cyffrous: o...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Foreword by Iolo Williams
Cyfieithydd: Sioned Lleinau

Disgrifiad: Gydag YMENNYDD gwych a SYNHWYRAU arbennig –rwyt ti wedi dy eni i fod yn ecolegydd anhygoel! Brysia i ti gael CYFFWRDD, AROLGI, GWELD, CLYWED a BLASU dy ffordd i fod yn ecolegydd anfarwol. Cei ddarganfod: SUT i greu dy gompost dy hun. BETH sydd...
Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: DK
Cyfieithydd: Sioned Lleinau

Disgrifiad: SBWRIEL. Wyt ti wedi meddwl erioed i ble mae'r sbwriel rwyt ti'n ei daflu i ffwrdd yn mynd? Beth am gael cegin heb sbwriel? Mae Darganfod! Sbwriel yn orlawn o ffeithiau diddorol a lluniau anhygoel o reoli gwastraff. Dyma lyfr bach sy'n...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: DK
Cyfieithydd: Sioned Lleinau

Disgrifiad: Newid Hinsawdd. Wyt ti'n gwybod beth sy'n achosi i'n planed ni gynhesu mor sydyn? Neu sut all cynhesu byd-eang arwain at dywydd eithafol?
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: DK
Cyfieithydd: Sioned Lleinau

Disgrifiad: Gwledd o ffeithiau am Rygbi, a phopeth sydd angen ei wybod am sut i chwarae’r gêm. Heb anghofio chwaraewyr arwrol ddoe a heddiw.  
Amdanom Ni a Chyflwyniadau
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
Moesegau a Chynaliadwyedd
© 2024 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.