This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Llyfrau ar gyfer Dysgwyr > Holl Lyfrau

Porwch Lyfrau ar gyfer Dysgwyr yn ôl oedran:
0+ 5+ 7+ 11+
Llyfrau Newydd (10) Dod yn Fuan (5)
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Julia March
Cyfieithydd: Catrin Wyn Lewis

Disgrifiad: A fydd Marchogion NEXO yn gallu achub y deyrnas? Mae Bwystfilod Magma yn ymosod ar Dremarchog! Cei weld sut mae marchogion NEXO yn defnyddio eu pwerau i achub y dydd.
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Catherine Bruzzone
Cyfieithydd: Llinos Dafydd

Disgrifiad: Cyfrol sy'n cynnig dull hwyliog ar gyfer plant ifanc wrth iddynt ddysgu geirfa sylfaenol yn y Gymraeg. Cynhwysir 270 o eiriau cyfarwydd i'w defnyddio mewn sefyllfaoedd bob dydd, oll wedi eu darlunio'n fywiog ynghyd â chanllaw ynganu ar gyfer...
Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Campbell books
Cyfieithydd: Catrin Wyn Lewis

Disgrifiad: Beth am fynd ar daith i fyd y deinosoriaid? Bydd plant bach yn dysgu am y byd o'u cwmpas yn y llyfr hwylus a rhyngweithiol hwn.
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Cardiau Gweithgaredd Nodi a Sychu

Awdur: Priddy
Cyfieithydd: Catrin Wyn Lewis

Disgrifiad: Gall plant ddysgu sut i ysgrifennu llythrennau dro ar ôl tro, drwy ddefnyddio'r casgliad hwn o gardiau gweithgaredd ysgrifennu a sychu, sy'n cynnwys pen.
Grŵp Oedran: 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Catherine Bruzzone
Cyfieithydd: Siân Lewis

Disgrifiad: Llyfr lliwgar yn cynnwys 14 o bosau geiriau am y fferm, yr ysgol, lliwiau, dillad, a llawer mwy. Dyma gyfle perffaith i ymarfer dy eiriau Cymraeg cyntaf drwy gyfrwng amrywiaeth o bosau a gemau difyr. Bydd y darluniau hyfryd yn help i ddatrys y...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Catherine Bruzzone
Cyfieithydd: Catrin Wyn Lewis

Disgrifiad: Daw dysgu geiriau ac ymadroddion Cymraeg yn hawdd wrth bori yn y llyfr hwyliog a chyfeillgar hwn. Cynhwysir gêmau rhyngweithiol a gweithgareddau difyr, gan gynnig cyfleoedd ymarfer llafar ac anogaeth gwerthfawr i ddysgwyr.
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Carol Vorderman
Cyfieithydd: Luned Whelan

Disgrifiad: Cyflwyniad sylfaenol, cam-wrth-gam, ym maes rhaglennu cyfrifiadurol, ar gyfer disgyblion CA2. Rhennir y cysyniadau allweddol yn adrannau bychain, hawdd eu deall, a chynhwysir llyfr gwaith i gynorthwyo disgyblion i ymarfer copïo codau, gan hybu...
Grŵp Oedran: 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Sarah Powell
Cyfieithydd: Bethan Mair

Disgrifiad: Llyfr cyfeirio/ffeithiau cyntaf ar gyfer plant sy'n dwli dysgu, yn llawn o ffotograffau a gwybodaeth anhygoel am rai o anifeiliad ysglyfaethus mwyaf nodedig y byd. Mae'n cynnwys ffeithiau pwysig am bob un anifail, gan gynnwys maint, cynefin ac hoff...
Grŵp Oedran: 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Sarah Powell
Cyfieithydd: Bethan Mair

Disgrifiad: Dere i ddarganfod gwybodaeth am y goedwig law yn y llyfr cyfeirio/ffeithiau cyffrous hwn! Cei ddod i wybod am yr anifeiliad anhygoel sy'n byw yno, y planhigion sy'n tyfu a'r coedwigoedd glaw di-ri ledled y byd.
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Sam Hutchinson
Cyfieithydd: Elin Meek

Disgrifiad: Brilliant reinforcement of everyday words in Welsh featuring 1000 words brought to life in engagingly illustrated scenes. The level of detail will keep children occupied for hours. Divided into key themes, these attractive spreads will give young...
Amdanom Ni a Chyflwyniadau
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
Moesegau a Chynaliadwyedd
© 2024 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.