This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Chwilio am Lyfr > Academi Archarwyr (Cyfres)

Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Sir Lenny Henry
Cyfieithydd: Nia Morais

Disgrifiad: Mae bachgen cyffredin ar fin dod yn ARWR ARBENNIG! Wrth i Tunde dyfu adenydd a dysgu mai fe yn unig all amddiffyn y byd rhag dinistr llwyr, dydy'r ysgol ddim yn broblem fawr bellach. Diolch byth, mae ei ffrindiau gwych yno i'w helpu, a chyda'i...
Grŵp Oedran: 5+ 7+
Fformat: Pecyn - llyfrau 14

Awdur: Amrywiol/Various
Cyfieithydd: amrywiol

Disgrifiad: Pecyn bargen, yn cynnwys - 1. Marvel / Disney Agor y Drws: Achubwyr, Yr - Brwydr yr Urdd Ddu 2. Plentyn Om: Dwi'n Garedig (Ahimsa • Trugaredd • Cymuned) 3. Cyfres Camau Mawr: Dwi'n Mynd i'r Feithrinfa / I'm Starting Nursery 4. Parch...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Pecyn - llyfrau 8

Awdur: Amrywiol/Various
Cyfieithydd: amrywiol

Disgrifiad: Pecyn bargen, yn cynnwys -  1. Darganfod! Sbwriel 2. Darganfod! Newid Hinsawdd 3. Stori Newid Hinsawdd 4. Cyfres Goleuo'r Dudalen: Cefnforoedd 5. Greta Thunberg: Mae ein Tŷ Ni ar Dân 6. cyfres Dwlu Dysgu: Coedwig Law 7. cyfres...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Pecyn - llyfrau 6

Awdur: Amrywiol/Various
Cyfieithydd: amrywiol

Disgrifiad: Pecyn bargen, yn cynnwys -  A great value pack of 6 books for young children with the theme of looking after the environment. The pack includes -  1. Peppa - Hwyl Wrth Ailgylchu 2. Gormod o Bopeth / Too Much Stuff 3. Y Morfil a Mi dan...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Brendan Kearney
Cyfieithydd: Awen Schiavone

Disgrifiad: Antur Eifion a Sboncyn yn y goedwig law. Mae Eifion a'i gi, Sboncyn, yn archwilio'r goedwig law. Ond pam bod y tapir yn unig? A pham bod yr holl goed wedi diflannu? Ymunwch â Eifion a Sboncyn wrth iddynt ddysgu eu bod nhw'n gallu helpu achub y...
Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Pecyn - llyfrau 3

Awdur: Amrywiol/Various
Cyfieithydd: amrywiol

Disgrifiad: Pecyn bargen Nadolig yn cynnwys tri llyfr bwrdd swynol ar gyfer plant bach: 1. Peppa Pinc: Gêm o Guddio 2. Storïau Cyntaf - Peter Pan 3. Storïau Hud Santa.
Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: 2 Steves (Barlow/Skidmore)
Cyfieithydd: Catrin Hughes

Disgrifiad: Rwyt ti'n anturiaethwr sy'n hwylio gyda Francis Drake. Rwyt ti'n teithio i ymosod ar longau Sbaen sy'n llawn aur ac arian. A fedri di drechu'r Sbaenwyr a dwyn y trysor? Neu a fyddi di'n dewis llwybr arall? Ti yw arwr y llyfr hwn. Dim ond ti all...
Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Clare Beaton
Cyfieithydd: Mared Llwyd

Disgrifiad: Dewch o hyd i’r chwilod a’r pilipalod ar y llwybrau natur, a gwersylla wrth y tân o dan y sêr. Bydd archwilwyr bychain wrth eu bodd yn darganfod rhyfeddodau’r byd o’u cwmpas.
Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Clare Beaton
Cyfieithydd: Llinos Dafydd

Disgrifiad: Dewch o hyd i gregyn sgleiniog, bwcedi a rhawiau,a gwyliwch greaduriaid yn sgrialu ymysg y tonnau.Bydd archwilwyr bychain wrth eu bodd yndarganfod rhyfeddodau’r byd o’u cwmpas.
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Elli Woollard
Cyfieithydd: Tudur Dylan Jones

Disgrifiad: *  Sêl  - 50% * Does dim gwahaniaethpa mor hen ac araf wyt ti, fedri di dal fod yn arwr. Anwen sy'n tynnu'r gert i fynd â'r plant i'r ysgol bob dydd, ac mae hi wrth ei bodd â'r gwaith. Ond mae Anwen yn heneiddio...
Amdanom Ni a Chyflwyniadau
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
Moesegau a Chynaliadwyedd
© 2024 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.