This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Chwilio am Lyfr > Storïau Sylfaenol (Cyfres)

Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Pecyn - llyfrau 4

Awdur: Catherine Barr
Cyfieithydd: Siân Lewis

Disgrifiad: Casgliad o 4 llyfr Stori Newid Hinsawdd, Stori'r Bywyd, Stori'r Dyfeisiau a Stori Pobl Addasiad Cymraeg gan Siâ n Lewis o lyfrau gan Catherine Barr a Steve Williams.
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Catherine Barr
Cyfieithydd: Siân Lewis

Disgrifiad: Gan gyfuno hanes a gwyddoniaeth, mae'r llyfr hwn yn darlunio'r newidiadau yn hinsawdd y byd, o ddechreuadau'r blaned a'i atmosffer, hyd at y chwyldro diwydiannol a gwawr peirianwaith. Caiff darllenwyr ifanc ddysgu am achosion newid hinsawdd megis...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Catherine Barr
Cyfieithydd: Siân Lewis

Disgrifiad: Dyma stori rhai o ddyfeisiau gorau’r byd, wedi ei hadrodd a’i darlunio’n wych ar gyfer plant iau. Dewch am dro ar olwynion, dilyn y cwmpawd, goleuo bwlb trydan, a gweld mwg yn codi o’r injan stêm. Dysgwch sut y...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Catherine Barr
Cyfieithydd: Siân Lewis

Disgrifiad: Mae tîm ysgrifennu Stori Bywyd a Stori'r Gofod yn cyflwyno'r llyfr cyntaf am y byd dynol ar gyfer plant ifanc, gan edrych ar sut y mae'r bod dynol wedi esblydu ac ar hanes y ddynoliaeth hyd at heddiw.  
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Catherine Barr
Cyfieithydd: Siân Lewis

Disgrifiad: Ar y dechrau, doedd DIM BYD yn byw ar y Ddaear. Roedd yn lle poeth a swnllyd. Roedd nwy myglyd yn ffrwydro o losgfynyddoedd, a moroedd o lafa'n byrlymu dros y glob... Yna, yn nyfnder tywyll y môr, digwyddodd RHYWBETH RHYFEDDOL.
Amdanom Ni a Chyflwyniadau
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
Moesegau a Chynaliadwyedd
© 2024 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.