This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Chwilio am Lyfr > Gareth F Williams (Cyfieithydd)

Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr meddal - 4

Awdur: Liz Pichon
Cyfieithydd: Gareth F Williams

Disgrifiad: Pecyn bargen o 4 teitl cyntaf y gyfres fywiog am Twm Clwyd, wedi'u cyfieithu gan Gareth F. Williams. Gwerth pob ceiniog am £24.99!
Grŵp Oedran: 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Anne Fine
Cyfieithydd: Gareth F Williams

Disgrifiad: Gofynnwch i mi. 'Twffyn annwyl ac addfwyn,pam oedd dy Nadolig di mor ofnadwy?' Wel, doeddwn i ddim yn cael dringo'r goeden Nadolig. Doedd fiw i mi gyffwrdd yr addurniadau oedd yn hongian ym mhob man. Mynnodd Elin fy mod yn rhan o'i sioe lwyfan...
Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Liz Pichon
Cyfieithydd: Gareth F Williams

Disgrifiad: 'Newyddion gwych! Mae Mr Ffowc wedi dweud bod ein dosbarth ni yn cael mynd ar 'Wyliau Gweithgaredd'. Gobeithio na fydda i mewn grðp efo rhywun sy'n chwyrnu neu yn waeth byth efo'r snichyn Carwyn Campbell. Mae Delia'n bygwth peintio fy stafell wely...
Grŵp Oedran: 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Anne Fine
Cyfieithydd: Gareth F Williams

Disgrifiad: 'Ocê, Ocê! Rhowch slap i mi ar draws fy nhintws bach blewog. Mi wnes i gynnal parti Ÿ un arswydus iawn.' Mae'n 31 Hydref Ÿ noson Calan Gaeaf Ÿ ac mae'n ben-blwydd Twffyn hefyd. Beth am gael parti i'r gath, felly? Na, mae'n...
Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Liz Pichon
Cyfieithydd: Gareth F Williams

Disgrifiad: Dyma'r trydydd teitl mewn cyfres ddoniol iawn ar gyfer darllenwyr 9+ oed. Caiff Tom syndod mawr pan wêl Delia heb ei sbectol haul, ond rhyfeddod mwy yw deall beth yw cynllun cadw'n heini ei dad, sef mentro ar un o gystadlaethau diwrnod...
Grŵp Oedran: 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Anne Fine
Cyfieithydd: Gareth F Williams

Disgrifiad: Nid yw Twffyn, y gath ddrygionus yn hoffi'r gweithiau celf y mae mam Elin yn eu creu yn ei dosbarthiadau, ac felly does dim amdani ond crafiad fan hyn a hergwd fan draw! Trydydd teitl y gyfres 'Pwsi Beryglus' yn adrodd helyntion Twffyn, y gath...
Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Liz Pichon
Cyfieithydd: Gareth F Williams

Disgrifiad: Y tymor hwn mae Twm yn benderfynol o gael sêr aur gan ei athro Mr Ffowc. Fel arfer mae Twm, druan, yn cael trafferth gwneud ei waith cartref am nifer mawr o resymau. I wneud pethau'n waeth, mae'r ddannodd arno ac yn brifo mor ofnadwy fel na...
Grŵp Oedran: 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Anne Fine
Cyfieithydd: Gareth F Williams

Disgrifiad: Mae Twffyn wrth ei fodd pan mae'n clywed bod Elin a'r teulu'n mynd ar eu gwyliau. Dyma'r cyfle perffaith am ryddid pur ... nosweithiau hir a hwyr o hela, o ganu ac o grwydro'r strydoedd gyda'i griw. Ond mae'r teulu wedi trefnu bod rhywun arbennig yn...
Grŵp Oedran: 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Catlow, Sinden, Morgan
Cyfieithydd: Gareth F Williams

Disgrifiad: Wyt ti'n hoffi chwerthin? Wyt ti am weld bwystfil troed? Wyt ti'n un am synau digri fel Wwwp! Wiii! We-hei? ... yna ymuna â'r Bysedd Bywiog ar antur fyrlymus hollol honco! Addasiad Cymraeg o Funny Fingers.
Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Llyfr meddal

Awdur: Liz Pichon
Cyfieithydd: Gareth F Williams

Disgrifiad: Twm Clwyd ydw i. Pan nad ydi llygaid barcud yr athrawon arna i, dwi'n hoffi tynnu lluniau a meddwl am sut i wylltio Delia. Mae'r athrawon yn credu nad ydw i'n dda am ganolbwyntio. Sy ddim yn deg, gan mod i'n rhoi fy holl sylw ar hyn o bryd i ba...
Amdanom Ni a Chyflwyniadau
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
Moesegau a Chynaliadwyedd
© 2024 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.