This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Chwilio am Lyfr > Siân Lewis (Cyfieithydd)

Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: DK
Cyfieithydd: Siân Lewis

Disgrifiad: Cyfrol ddelfrydol ar gyfer ymchwilwyr ifanc sydd am wybod y cyfan! Darllena gannoedd o ffeithiau cyffrous, dysga bopeth am bobl y byd, am anifeiliaid anhygoel, a dod o hyd i ryfeddodau di-ri ein planed ni, a llawer, llawer mwy! Addasiad Cymraeg...
Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Emily Bone
Cyfieithydd: Siân Lewis

Disgrifiad: Gyda 15 map lluniau mawr i ti bori drwyddyn nhw a'u mwynhau, defnyddia'r atlas hwn i archwilio ein byd diddorol. Dere i ddysgu am ryfeddodau'r blaned hon; am adeiladau a lleoedd pwysig; canfod ble mae pob mathau o anifeiliaid a phobl yn byw o gwmpas...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Disney
Cyfieithydd: Siân Lewis

Disgrifiad: Ymuna â Pry-Copwr a'i ffrindiau am hwyl ac antur. Os wyt ti'n hoffi sticeri, gemau a phosau, dyma'r llyfr perffaith i ti! Yn cynnwys 500 o sticeri cyffrous yn arddangos dy hoff gymeriadau o fyd Pry-Copwr. Dros 30 tudalen o bosau a...
Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: DK
Cyfieithydd: Siân Lewis

Disgrifiad: Gwyddoniadur PWYSIG iawn ar gyfer ymchwilwyr ifanc sydd eisiau plymio i'n moroedd rhyfeddol. Dylai pob person pwysig ddysgu am ein moroedd a darganfod y creaduriaid hynod sy'n byw yno. Darllena gannoedd o ffeithiau cyffrous am anifeiliaid y...
Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Claire Fayers
Cyfieithydd: Siân Lewis

Disgrifiad: Mwynhewch dreftadaeth gyfoethog Cymru o chwedlau a straeon tylwyth teg, wedi'u hail-adrodd ar gyfer darllenwyr ifanc. O ddreigiau hudolus Cymru sy'n dinistrio castell nos ar ôl nos, i dywysoges wedi'i gwneud allan o flodau a thrafferth newid...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: DK
Cyfieithydd: Siân Lewis

Disgrifiad: Cyfrol ddifyr ar gyfer dysgwyr ifanc sy'n caru teithiau cyffrous a darganfyddiadau anhygoel. Mae'n bwysig i bob person pwysig wybod am gampau gwych anturiaethwyr arbennig, a dyma'r cyfle i wneud hynny, gyda'r llyfr chwareus ac addysgol hwn!
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Disney
Cyfieithydd: Siân Lewis

Disgrifiad: Ymunwch â thywysogesau Disney mewn antur o weithgareddau o bob math! Mae'r gyfrol yn cynnwys 500 o sticeri a llu o weithgareddau a phosau sy'n berffaith ar gyfer pawb sy'n mwynhau straeon Disney. Rhoddir sylw i dywysogesau traddodiadol Disney...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Rona Skene
Cyfieithydd: Siân Lewis

Disgrifiad: Darganfyddwch fyd natur drwy gyfrwng briciau LEGO®! Wyddech chi fod yna blanhigyn sy'n bwyta pryfed? A bod yna famal sy'n medru hedfan? Mae'r fersiwn Cymraeg hwn o LEGO® Super Nature yn llawn ffeithiau rhyfeddol am fyd natur, oll...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Pecyn - llyfrau 4

Awdur: Catherine Barr
Cyfieithydd: Siân Lewis

Disgrifiad: Casgliad o 4 llyfr Stori Newid Hinsawdd, Stori'r Bywyd, Stori'r Dyfeisiau a Stori Pobl Addasiad Cymraeg gan Siâ n Lewis o lyfrau gan Catherine Barr a Steve Williams.
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Catherine Barr
Cyfieithydd: Siân Lewis

Disgrifiad: Gan gyfuno hanes a gwyddoniaeth, mae'r llyfr hwn yn darlunio'r newidiadau yn hinsawdd y byd, o ddechreuadau'r blaned a'i atmosffer, hyd at y chwyldro diwydiannol a gwawr peirianwaith. Caiff darllenwyr ifanc ddysgu am achosion newid hinsawdd megis...
Amdanom Ni a Chyflwyniadau
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
Moesegau a Chynaliadwyedd
© 2024 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.