This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Chwilio am Lyfr > Llinos Dafydd (Cyfieithydd)

Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Susan Martineau
Cyfieithydd: Llinos Dafydd

Disgrifiad: Rydyn ni'n byw mewn drysfa o wybodaeth! Ymunwch â ni i ddod o hyd i'r gwir y tu ôl i'r stori drwy ddefnyddio'ch sgiliau critigol gorau. O ddeall beth yw newyddion ffug i ddatrys dirgelion ac ymchwilio i drychinebau, byddwch yn gallu...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: (unknown)
Cyfieithydd: Llinos Dafydd

Disgrifiad: Nos da, nos da, rhaid mynd i gysgu tan yfory - mae'n amser gwely. Mae Llew yn barod am y gwely, ond yn gyntaf mae e eisiau dweud nos da i'w ffrindiau. Allwch chi ei helpu i ddod o hyd iddyn nhw i gyd? Rhowch y tortsh hud rhwng y tudalennau i ddod o...
Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Campbell books
Cyfieithydd: Llinos Dafydd

Disgrifiad: Ewch ar antur wych trwy’r awyr gyda Santa. Trwy wthio, tynnu a llithro’r tabiau, daw ei fyd hudolus yn fyw. Llyfr bwrdd perffaith ar gyfer dwylo bychain. •   Mae Storïau Hud: Santa yn llyfr cyffrous arall yn y...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Imagine That!
Cyfieithydd: Llinos Dafydd

Disgrifiad: Mae’r olwynion ar y bws yn mynd rownd a rownd, rownd a rownd, rownd a rownd… Dewch ar daith gyda ni yn y llyfr lliwgar a hwyliog hwn. Trowch y tudalennau a chanu gyda’r anifeiliaid cyfeillgar wrth iddyn nhw deithio ar y bws bach!
Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Campbell books
Cyfieithydd: Llinos Dafydd

Disgrifiad: Ewch ar antur liwgar gyda’r Enfys Hud a’i ffrindiau. Trwy wthio, tynnu a llithro’r tabiau,daw eu byd disglair yn fyw.
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Jon Burgerman
Cyfieithydd: Llinos Dafydd

Disgrifiad: Ffordd hwylio o archwilio ac ymdopi âgofidiau. Mae'n iawn poeni, ond wnaiff hyn ddim para. Down drwyddi gyda'n gilydd - nawr, gwena!
Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Clare Beaton
Cyfieithydd: Llinos Dafydd

Disgrifiad: Dewch o hyd i gregyn sgleiniog, bwcedi a rhawiau,a gwyliwch greaduriaid yn sgrialu ymysg y tonnau.Bydd archwilwyr bychain wrth eu bodd yndarganfod rhyfeddodau’r byd o’u cwmpas.
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Katie Button
Cyfieithydd: Llinos Dafydd

Disgrifiad: Dysga sut i fod yn arwr golchi dwylo! Ymuna gyda'r archarwyr wrth iddyn nhw ddangos i ti sut i olchi dwylo'n effeithiol, a gwylia'r feirws erchyll yn mynd yn llai ac yn llai wrth i bob cam o'r golchi dwylo gael ei gwblhau. Dilynir cyfarwyddiadau...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Campbell books
Cyfieithydd: Llinos Dafydd

Disgrifiad: Dewch ar antur hudolus gyda'r ferlen sgleiniog. Trwy wthio, tynnu a llithro'r tabiau, daw ei byd yn fyw.
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: DK
Cyfieithydd: Llinos Dafydd

Disgrifiad: Darganfyddwch beth sy'n digwydd i Noa a'r anifeiliaid yn yr arch. Mae anturiaethau Noa wedi'u darlunio'n hyfryd, ac yn cael eu hadrodd mewn arddull syml ond cyffrous. Mae'r llyfr mawr hwn yn ddelfrydol i'w rannu gyda phlant ifanc wrth iddyn nhw...
Amdanom Ni
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
© 2022 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.