This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Llyfrau Dwyieithog > Holl Lyfrau

Porwch Lyfrau Dwyieithog yn ôl oedran:
0+ 5+ 7+ 11+ Oedolyn Ifanc
Llyfrau Newydd (10) Dod yn Fuan (0)
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Steve Antony
Cyfieithydd: Llyr Titus

Disgrifiad: Llyfr llun LGBTQ+. Dyma stori dau dad a'u tri o blant ar eu hantur i ddod o hyd i'r Enfysawrws. Maent yn cwrdd ag anifeiliaid o bob lliw a llun ar hyd y ffordd. Dyma stori berffaith o falchder a chariad i deuluoedd o bob math a maint gan yr awdur...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Rebecca Gerlings
Cyfieithydd: Luned Aaron

Disgrifiad: All Pantosorws ddim aros i wisgo PANTS NEWYDD. Mae Deinodad yn dweud y byddan nhw’n rhoi PWERAU ARBENNIG iddo! Ond pan gaiff Pantosorws broblem yn yr ysgol, a fydd ei bants yn RHOI PWER IDDO GODI EI LAIS? Addasiad Cymraeg gan Luned Aaron.
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Tom Nicoll
Cyfieithydd: Luned Aaron

Disgrifiad: Stori iawn HWYL a rhialtwch gan awdur ac arlunydd arobryn, addasiad gan Luned Aaron o There's Nothing Faster Than a Cheetah. Tri, dau, un... Mae'r ras ar gychwyn a'r anifeiliaid ar garlam! Rhinoseros yn rholio, Cadno croch mewn injan goch, Hipo...
Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Really Decent Books
Cyfieithydd: Anwen Pierce

Disgrifiad: Llyfr bwrdd cadarn gyda llabedi ffelt ar bob tudalen. Mae digon yma i gadw dwylo a dychymyg y rhai bach yn brysur wrth iddynt fwynhau ymweld â'r Fferm! Cyfieithad Cymraeg gan Anwen Pierce.
Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Really Decent Books
Cyfieithydd: Anwen Pierce

Disgrifiad: Llyfr bwrdd cadarn gyda llabedi ffelt ar bob tudalen. Mae digon yma i gadw dwylo a dychymyg y rhai bach yn brysur wrth fwynhau yn y Jyngl! Cyfieithiad Cymraeg gan Anwen Pierce.
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Elin Meek

Disgrifiad: Croeso i fyd y Gymraeg – byd sy’n llawn geiriau, lliw, bywyd a chalon. Dewch ar daith i ganfod trysorau’r Gymraeg, o ystyr enwau lleoedd, i idiomau a diarhebion. Cewch grwydro maes yr Eisteddfod a dysgu am draddodiadau, taclo...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Brendan Kearney
Cyfieithydd: Awen Schiavone

Disgrifiad: Mae Eifion a'i gi, Sboncyn, yn mynd ar antur drwy'r awyr ar gleider pan ddaw haid o elyrch a dwyn eu map! Wrth fynd ar wib i'w hawlio'n ôl, maen nhw'n darganfod beth sydd ar waith yn yr awyr. Dilynwch Eifion a Sboncyn wrth iddyn nhw ddysgu sut...
Grŵp Oedran: 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Brendan Kearney
Cyfieithydd: Awen Schiavone

Disgrifiad: Mae Eifion a'i gi, Sboncyn, eisiau dal pysgodyn blasus i'w fwyta i swper. Ond, dim ots pa mor galed maen nhw'n ymdrechu, yr unig beth maen nhw'n llwyddo i'w ddal ydy sbwriel pobl eraill! Wrth anelu am adre â'u boliau'n wag, maen nhw’n...
Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Vicky Barber
Cyfieithydd: Eiry Miles

Disgrifiad: Dros 100 o eiriau cyfarwydd i chi eu dysgu yn Gymraeg! O'r sw i'r fferm i bethau sy'n symud, mae pob golygfa yn llawn manylion i'w darganfod ac i'w trafod. Pwyntiwch at y lluniau cyn darganfod y gair Cymraeg ar ochr y tudalen. Ceir cymeriadau ar bob...
Grŵp Oedran: 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Kathryn Jewitt
Cyfieithydd: Anna Gruffudd-Fleming

Disgrifiad: Un o gyfres o lyfrau dwyieithog yn cyflwyno chwedlau a straeon tylwyth teg o bedwar ban byd ar gyfer plant bach. Dewch i ddarganfod y chwedl Roegaidd am y brenin barus Midas! Dyma stori boblogaidd a adroddwyd am ganrifoedd sy'n dysgu plant am rym...
Amdanom Ni a Chyflwyniadau
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
Moesegau a Chynaliadwyedd
© 2023 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.