This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Llyfrau Dwyieithog > Holl Lyfrau

Porwch Lyfrau Dwyieithog yn ôl oedran:
0+ 5+ 7+ 11+ Oedolyn Ifanc
Llyfrau Newydd (10) Dod yn Fuan (0)
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Isabel Pope
Cyfieithydd: Bethan Mair

Disgrifiad: •     Darluniau hardd a thestun syml •     Llyfrau dwyieithog gyda thestun Saesneg ar bob tudalen •     Ymuna â’r anifeiliaid hoffus yn y stori, er mwyn dysgu pryd i ddweud...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Georgina Wren
Cyfieithydd: Bethan Mair

Disgrifiad: •      Pan fydd y cyw bach hyll yn cael ei bryfocio am fod yn wahanol, mae’n gadael y fferm i ddod o hyd i gartref newydd. Ond beth arall bydd cyw bach yn ei ddarganfod ar ddiwedd ei antur? •     ...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Anna Friend
Cyfieithydd: Anwen Pierce

Disgrifiad: Dyma lyfr teimladwy a gonest am ofidiau plentyn pan fydd ei fyd yn newid yn sydyn. Pan fydd y peth 'ma drosodd i gyd, a fydd gen i fy ffrindiau o hyd? Yn annisgwyl, rhaid i'r ysgol gau ac mae Bili'n poeni... beth fydd yn digwydd nesa, a phryd bydd...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Imagine That!
Cyfieithydd: Llinos Dafydd

Disgrifiad: Mae’r olwynion ar y bws yn mynd rownd a rownd, rownd a rownd, rownd a rownd… Dewch ar daith gyda ni yn y llyfr lliwgar a hwyliog hwn. Trowch y tudalennau a chanu gyda’r anifeiliaid cyfeillgar wrth iddyn nhw deithio ar y bws bach!
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Smriti Halls
Cyfieithydd: Aneirin Karadog

Disgrifiad: Llyfr lluniau positif, grymus a hwyliog am ofaluam y blaned a phawb sydd arni.Beth os... roedd eliffant yn eich cegin,teigr ar eich toiled, a gorila yn eich ystafell wely!Beth fyddech chi’n ei wneud? Pan fydd anifeiliaid gwyllt yn symud i mewn...
Grŵp Oedran: 11+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Elin Meek & Ryan Head

Disgrifiad: Dysga Gymraeg mewn ffordd hwyliog! Ymuna gyda Del a'i ffrndiau i chwilio am un o'r campau i'w fwynhau, a dysgu rhai ymadroddion a geiriau Cymraeg sylfaenol yn ymwneud â'r gamp. Bydd y cymeriadau bywiog yn sicr o helpu i wneud dysgu Cymraeg yn...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Pecyn - llyrau 5

Awdur: Amrywiol/Various
Cyfieithydd: amrywiol

Disgrifiad: IECHYD DA - Llyfrau iechyd a lles. Llyfrau Stori a Llun Dwyieithog. Pecyn bargen yn cynnwys:- 1. Dannedd Mel Morgwn / Mel Morgwn's Teeth 2. Gormod o Bopeth! / Too Much Stuff! 3. Gyda'n Gilydd / Together We Can 4. Môr ac Awyr / Ocean Meets...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Sophie Henn
Cyfieithydd: Ceri Wyn Jones

Disgrifiad: Dwi wedi dy adnabod ers y cychwyn cyntaf un, a gweld pob dim, pob tamaid sy'n dy wneud di'n di dy hun... Rwyt weithiau'n un peth, weithiau'r llall... ac weithiau rhwng y ddau. Pwy ðyr beth sy'n dy wneud di'n 'ti'? Pa ots? Fel hynny mae.
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Terry Fan, Eric Fan
Cyfieithydd: Tudur Dylan Jones

Disgrifiad: Mae Gwern yn cofio gwrando ar ei daid yn adrodd straeon am fan lle mae'r môr yn cwrdd â'r awyr, lle mae morfilod a slefrod yn hedfan ac mae adar a chestyll yn arnofio. A'i daid bellach wedi mynd, er mwyn cofio amdano, mae Gwern am...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Emily Gravett
Cyfieithydd: Mari George

Disgrifiad: Back in the same forest as Gravett’s award-winning Tidy/Taclus, it features a host of gorgeous woodland animals, including Pete the badger. Meg and Ash are a pair of magpies who are building a nest for their perfect eggs. Although they begin...
Amdanom Ni
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
© 2022 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.