This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Llyfrau Plant > Holl Lyfrau

Porwch Lyfrau Plant yn ôl oedran:
0+ 5+ 7+ 11+
Porwch Gyfresau Porwch Awduron
Llyfrau Newydd (10) Dod yn Fuan (4)
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Rob Biddulph
Cyfieithydd: Casia Wiliam

Disgrifiad: Sbort mawr i ffrindiau bach. Stori bwerus am Enfawr y morfil bach glas penderfynol, gan yr awdur a'r darlunydd arobryn, Rob Biddulph. Wrth i'w frawd mawr fynd yn sownd yn y tywod, a yw Enfawr a'i ffrindiau bychain yn ddigon cryf i'w achub?
Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Holly Webb
Cyfieithydd: Llio Elain Maddocks

Disgrifiad: Mae'r pethau bychain yn gallu gwneud gwahaniaeth MAWR! Mae Ffion yn cael sioc o weld yr holl sbwriel a llanast sy'n llenwi'r afon leol. Pan mae ci ei ffrind bron â boddi oherwydd hen feic rhydlyd, mae hi'n benderfynol o newid pethau er gwell....
Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Liz Pichon
Cyfieithydd: Gwenno Hughes

Disgrifiad: Degfed teitl y gyfres boblogaidd am Twm Clwyd. Y tro hwn mae gan Twm GYNLLUN GWYCH i sicrhau mai ei FAND fydd y GORAU yn y BYD. Pa mor anodd gall hynny fod? (Anodd iawn.) Mae Twm yn mynd i: 1. Ysgrifennu rhagor o ganeuon. (Ddim am athrawon.) 2. Creu...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Peter Bently
Cyfieithydd: Aneirin Karadog

Disgrifiad: Un dydd daeth octopws aton ni i eistedd yn braf ar ben to y tŷ. Nid pawb sy'n hoff o'r octopws i ddechrau. Ond pan ddaw pobl i weld ei werth, mae'n gwneud ffrindiau gyda PHAWB! Felly pam mae'n DIFLANNU un noson? Ydy e wedi mynd am byth? Oes...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Adam Kay
Cyfieithydd: Eiry Miles

Disgrifiad: DWED HELÔ WRTH CATRIN.HELÔ, CA . . .” O, ALLI DI DDIM. MAE NOA NEWYDD EI BWYTA HI. Dyma stori ddoniol (a braidd yn fochynnaidd) am CATRIN, darn bach o india-corn sy'n cael ei bwyta gan Noa, bachgen o faint canolig. Dilyna Catrin ar...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: DK
Cyfieithydd: Mahum Umer

Disgrifiad: Un o'r teitlau mewn cyfres swynol sy'n cyflwyno straeon gorau'r byd i blant bach. Bob diwrnod, mae hen wraig yn cario d?r o'r afon mewn dau bot. Mae un o'r potiau'n gollwng, ond mae'r hen wraig yn gweld y daioni a ddaw i'r byd o'r d?r sy'n gollwng....
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Sir Lenny Henry
Cyfieithydd: Anwen Pierce

Disgrifiad: Mae Tyrone am adeiladu roced wych a mynd i’r Lleuad! Ond mae un broblem fach … mae’n anoddach na’r disgwyl. Diolch byth, mae Taid wrth law i ddweud wrtho y gall LWYDDO, gydag ychydig o ddewrder a dychymyg. Dyma antur hwyliog...
Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Alastair Chisholm
Cyfieithydd: Llyr Titus

Disgrifiad: Y trydydd teitl yn y gyfres ffantasi gyffrous, hudolus, 'Dreigio' sy'n berffaith ar gyfer darllenwyr 7-9 oed. Y tro hwn, mae'r dewin-ddraig Elis a'i gyfaill Llwybryn yn benderfynol o fod y cyntaf i gwblhau'r tair drysfa ar dir palas y brenin er mwyn...
Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Katie Button
Cyfieithydd: Llinos Dafydd

Disgrifiad: Nos da, nos da, rhaid mynd i gysgu tan yfory - mae'n amser gwely. Mae Oen yn barod am y gwely, ond yn gyntaf mae hi eisiau dweud nos da i'w ffrindiau. Allwch chi ei helpu i ddod o hyd iddyn nhw i gyd? Rhowch y tortsh hud rhwng y tudalennau i ddod o...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Beth Cox
Cyfieithydd: Joshua Head / Llewellyn Goff

Disgrifiad: Mae dy gorff yn anhygoel! O'r atomau wnaeth dy greu di, i'r pethau y gall dy gorff eu gwneud, mae POB corff yn rhyfeddol. Gall cyrff fod yn anodd eu deall. Weithiau, efallai y byddi di’n teimlo bod dy gorff yn wahanol. Ond mae bod yn wahanol...
Amdanom Ni a Chyflwyniadau
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
Moesegau a Chynaliadwyedd
© 2024 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.