This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Llyfrau Plant > Bilingual Picture books (Cyfres)

Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Rob Biddulph
Cyfieithydd: Casia Wiliam

Disgrifiad: Sbort mawr i ffrindiau bach. Stori bwerus am Enfawr y morfil bach glas penderfynol, gan yr awdur a'r darlunydd arobryn, Rob Biddulph. Wrth i'w frawd mawr fynd yn sownd yn y tywod, a yw Enfawr a'i ffrindiau bychain yn ddigon cryf i'w achub?
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: DK
Cyfieithydd: Mahum Umer

Disgrifiad: Un o'r teitlau mewn cyfres swynol sy'n cyflwyno straeon gorau'r byd i blant bach. Bob diwrnod, mae hen wraig yn cario d?r o'r afon mewn dau bot. Mae un o'r potiau'n gollwng, ond mae'r hen wraig yn gweld y daioni a ddaw i'r byd o'r d?r sy'n gollwng....
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Kathryn Jewitt
Cyfieithydd: Mahum Umer

Disgrifiad: Mae chwedl Tidalik, y broga sychedig yn dod o gymuned y Gunai / Kurnai yn ne-ddwyrain Awstralia. Nhw yw'r genedl gyntaf o Awstraliaid, oedd yn byw yn y wlad cyn neb arall. Mae adrodd straeon yn elfen bwysig i'r gymuned Gunai/Kurnai. Mae'r straeon...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Brendan Kearney
Cyfieithydd: Awen Schiavone

Disgrifiad: Mae Eifion a’i gi, Sboncyn, yn mwynhau picnic tawel yn y parc gydag wyrion Eifion. Ond yna, maen nhw’n clywed s?n suo. GWENYN! Wrth i chwilfrydedd droi’n syndod, maen nhw’n darganfod y rheswm dros yr haid o bryfed ... Ymuna...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Steve Antony
Cyfieithydd: Llyr Titus

Disgrifiad: Llyfr llun LGBTQ+. Dyma stori dau dad a'u tri o blant ar eu hantur i ddod o hyd i'r Enfysawrws. Maent yn cwrdd ag anifeiliaid o bob lliw a llun ar hyd y ffordd. Dyma stori berffaith o falchder a chariad i deuluoedd o bob math a maint gan yr awdur...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Tom Nicoll
Cyfieithydd: Luned Aaron

Disgrifiad: Stori iawn HWYL a rhialtwch gan awdur ac arlunydd arobryn, addasiad gan Luned Aaron o There's Nothing Faster Than a Cheetah. Tri, dau, un... Mae'r ras ar gychwyn a'r anifeiliaid ar garlam! Rhinoseros yn rholio, Cadno croch mewn injan goch, Hipo...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Brendan Kearney
Cyfieithydd: Awen Schiavone

Disgrifiad: Mae Eifion a'i gi, Sboncyn, yn mynd ar antur drwy'r awyr ar gleider pan ddaw haid o elyrch a dwyn eu map! Wrth fynd ar wib i'w hawlio'n ôl, maen nhw'n darganfod beth sydd ar waith yn yr awyr. Dilynwch Eifion a Sboncyn wrth iddyn nhw ddysgu sut...
Grŵp Oedran: 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Brendan Kearney
Cyfieithydd: Awen Schiavone

Disgrifiad: Mae Eifion a'i gi, Sboncyn, eisiau dal pysgodyn blasus i'w fwyta i swper. Ond, dim ots pa mor galed maen nhw'n ymdrechu, yr unig beth maen nhw'n llwyddo i'w ddal ydy sbwriel pobl eraill! Wrth anelu am adre â'u boliau'n wag, maen nhw’n...
Grŵp Oedran: 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Kathryn Jewitt
Cyfieithydd: Anna Gruffudd-Fleming

Disgrifiad: Un o gyfres o lyfrau dwyieithog yn cyflwyno chwedlau a straeon tylwyth teg o bedwar ban byd ar gyfer plant bach. Dewch i ddarganfod y chwedl Roegaidd am y brenin barus Midas! Dyma stori boblogaidd a adroddwyd am ganrifoedd sy'n dysgu plant am rym...
Grŵp Oedran: 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Kathryn Jewitt
Cyfieithydd: Anna Gruffudd-Fleming

Disgrifiad: Un o gyfres o lyfrau llun a stori dwyieithog yn cyflwyno chwedlau a straeon tylwyth teg o bedwar ban byd ar gyfer plant bach. Mae caredigrwydd yn rym ar draws y byd! Dyma stori swynol o Ogledd America am aderyn bach sy'n methu hedfan i'r de dros y...
Amdanom Ni a Chyflwyniadau
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
Moesegau a Chynaliadwyedd
© 2024 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.