This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Llyfrau Saesneg (Dragon Press) > Holl Lyfrau

Dragon Press
Mae Dragon Press yn gyhoeddwr annibynnol cyfeillgar, creadigol wedi'i leoli yng Nghymru. Mae ein rhestr ragarweiniol 2021 yn tynnu sylw at ein treftadaeth Geltaidd gydag ystod o fythau hudol a hanes Cymru.

Fel gwlad ddwyieithog, rydym yn awyddus i ddatblygu ffyrdd hwyliog o ddysgu iaith. Mae ein cyfres cymeriad chwerthin yn uchel o'r enw 'Del Does...' yn dechrau gyda Del Does Sport a bydd yn tyfu i fod yn gyfres 9 rhan (3 teitl newydd y flwyddyn) sy'n ymdrin â holl hanfodion iaith newydd. Mae'r gyfres arloesol hon hefyd yn cynnwys codau QR clyfar trwy'r llyfr gyda sain am ddim i helpu gydag ynganiad.

Yn olaf, arddangoswm talent newydd wych gyda'r darlunydd Leonie Servini. Mae ei chymeriadau anifeiliaid hyfryd yn helpu plant ifanc i ddysgu cysyniadau cyntaf, gan ddechrau gydag ABC a 123 ac rydym yn bwriadu ehangu'r gyfres hon gyda First Words and Feelings yn y dyfodol agos.

Cliciwch yma i weld ein Catalog Dragon Press 2021/22.
Porwch Lyfrau Saesneg yn ôl oedran:
0+ 5+ 7+ 11+ Oedolyn Ifanc
Llyfrau Newydd (10) Dod yn Fuan (2)
Porwch Gyfresau Porwch Awduron
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Sophie Zayalet

Disgrifiad: Dau beth y mae Doug yn eu hoffi... treulio prynhawniau yn cael hwyl yn y ffair a bwyta llond bol o losin! Pan fo ei fam yn addo'r ddau beth iddo, mae'n teimlo mai dyma ei ddiwrnod lwcus! Ond tybed? Wrth iddo fwyta'r losin gan daflu'r papur lapio,...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Siân Lewis

Disgrifiad: Dilyniant hir-ddisgwyliedig i'r gyfrol arobryn The Four Branches of the Mabinogi gan Siân Lewis, ac a ddarluniwyd gan Valériane Leblond. Y tair stori a gyflwynir yw: 'The Prince and the Giant's Daughter - The Tale of Olwen and...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Disney
Cyfieithydd: Mared Llwyd

Disgrifiad: Un diwrnod yn ninas Efrog Newydd, mae Pry-copwr, Gwen a Mael yn brysur yn hyfforddi pan fyddan nhw’n teimlo bod rhywbeth o’i le. Mae Gwenwyn wrthi’n dychryn y ddinas! A fydd Pry-copwr a’i ffrindiau arwrol yn gallu gweithio...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Disney
Cyfieithydd: Mared Llwyd

Disgrifiad: Mae ynys Moana mewn perygl, ac mae hi’n hwylio dros y môr i geisio achub ei chartref. Yn ystod ei thaith daw Moana o hyd i ffrind o’r enw Maui. A fydd Moana’n gallu datrys dirgelwch y môr, a dod i adnabod ei...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Disney
Cyfieithydd: Mared Llwyd

Disgrifiad: Mae Eira Wen yn breuddwydio am fywyd gwell, ymhell oddi wrth ei llysfam greulon, y Frenhines, sy’n ei chasáu am ei bod mor hardd. Aiff Eira Wen i guddio yn y goedwig gyda saith corrach bach chwilfrydig. Ond mae ei llysfam yn mynnu mai...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Disney
Cyfieithydd: Mared Llwyd

Disgrifiad: Wedi’i adael pan oedd yn fabi, a’i fagu gan fleiddiaid, mae Mowgli wedi byw a thyfu’n hapus yn y jyngl. Ond pan mae Shere Khan, teigr sy’n bwyta pobl, yn dod i wybod amdano, mae dyfodol Mowgli yn y jyngl dan fygythiad! A fydd...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Valériane Leblond

Disgrifiad: Geiriadur Cymraeg-Saesneg syml a lliwgar i'r darllenydd ifanc. Ceir dros 500 o eiriau defnyddiol wedi eu rhannu yn benawdau poblogaidd gan gynnwys yr ysgol, chwaraeon, y parc, y traeth, y tŷ, y stryd, y fferm ac adeiladau. Mae pob gair Cymraeg...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Rily/Servini

Disgrifiad: Ymunwch â Llygoden Fach a'i ffrindiau wrth iddynt ddysgu geiriau newydd drwy gydol eu diwrnod prysur. Dyma'r llyfr geiriau cyntaf perffaith ar gyfer plant bach, gyda lluniau hyfryd a thestun hawdd ei ddarllen. Mae llu o bethau i'w gweld ac i'w...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Rily/Servini

Disgrifiad: Ymunwch â'r cymeriad hoffus, Llygoden Fach, er mwyn helpu plant bach i ddysgu am deimladau. Dyma gysyniadau anodd eu hegluro i blant bach, ac mae'r llyfr hwn yn dangos sut y gall teimladau effeithio arnom mewn ffordd gorfforol, e.e. pan fyddwn...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Disney
Cyfieithydd: Mared Llwyd

Disgrifiad: Mae Winnie the Pooh a Piglet yn mynd am dro i'r goedwig... Stori i danio'r dychymyg, adeiladu hyder darllen a datblygu llythrennedd. Un o gyfres o straeon i hwyluso darllen i blant yn y cartref a'r dosbarth, yn unol â gofynion y Fframwaith...
Amdanom Ni a Chyflwyniadau
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
Moesegau a Chynaliadwyedd
© 2024 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.