This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Llyfrau Plant > Dyddiadur Dripsyn (Cyfres)

Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Jeff Kinney
Cyfieithydd: Owain Sion

Disgrifiad: Y 12fed llyfr, llawn chwerthin, wedi ei ddarlunio'n llawn am Greg Heffley a'i deulu. Mae'n oer adref ac mae Greg a'i rieni o dan straen ynghylch y Nadolig, felly maen nhw'n penderfynu bod y teulu cyfan am ddianc i ynys drofannol! DYLAI ychydig...
Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Jeff Kinney
Cyfieithydd: Owain Sion

Disgrifiad: Mae'r pwysau'n cynyddu ar Greg Heffley. Mae ei fam yn credu bod gemau cyfrifiadur yn troi ei frên yn sdwnsh. Felly mae hi am i'w mab roi'r gemau heibio a darganfod ei ochr greadigol. Ac os nad ydy hynny'n ddigon i godi braw ar rywun, mae hi...
Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Jeff Kinney
Cyfieithydd: Owain Sion

Disgrifiad: Addasiad Cymraeg o Diary of a Wimpy Kid: Old School. Mae rhieni Greg Heffley yn credu bod pethau'n llawer gwell yn yr oes o'r blaen. Ond dyw Greg ddim mor siwr bod bywyd heb dechnoleg, gwres canolog a thy bach tu mewn yn swnio'n ddeniadol. Er...
Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr meddal - 5

Awdur: Jeff Kinney
Cyfieithydd: Owain Sion

Disgrifiad: Pecyn o 5 llyfrau o'r gyfres Dyddiadur Dripsyn, yn cynnwys:- 1. Dyddiadur Dripsyn  2. y Brawd Mawr  3. Syniad Dwl dad  4. Haf Braf  5. Poenau Prifio
Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Jeff Kinney
Cyfieithydd: Owain Sion

Disgrifiad: Mae siwrnai car gyda'r teulu i fod yn hwyl... heblaw, wrth gwrs, mai chi yw'r Heffleys. Mae'r daith yn dechrau'n llawn addewid, yna'n troi'n sydyn iawn. Tai bach gorsafoedd petrol, gwylanod gwyllt, a mochyn ar ffo - nid dyma syniad Greg Heffley o...
Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Jeff Kinney
Cyfieithydd: Owain Sion

Disgrifiad: Mae'r dripsyn, Greg Heffley yn anlwcus iawn. Mae ei ffrind gorau Rowley Jefferson wedi troi ei gefn arno ac mae dod o hyd i ffrindiau newydd yn yr ysgol yn anodd iawn. Mae Greg yn penderfynu mentro a seilio ei benderfyniadau ar 'siawns'. Ydy lwc...
Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Jeff Kinney
Cyfieithydd: Owain Sion

Disgrifiad: Mae Dawns San Ffolant yn ysgol Greg wedi troi ei fyd ben i waered. Wrth iddo straffaglu i ddod o hyd i ferch i fynd efo fo, mae'n poeni y bydd ar y cyrion ar y noson fawr. Yna, yn gwbl annisgwyl, mae partner yn troi i fyny i fynd i'r ddawns efo...
Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Jeff Kinney
Cyfieithydd: Owain Sion

Disgrifiad: Mae difrod yn yr ysgol a Greg sy'n cael y bai, sy'n hollol hurt am ei fod yn hollol ddieuog! Wel, bron iawn. Gyda'r awdurdodau ar ei drywydd, mae eira mawr y taro ac mae'r lluwchfeydd yn caethiwo'r teulu Heffley i'w cartref. Mae'r Dripsyn yn gwybod...
Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Jeff Kinney
Cyfieithydd: Owain Sion

Disgrifiad: Y pumed teitl yng nghyfres arobryn dyddiadur hynod ddoniol y llipryn o fachgen ysgol, Greg Heffley, sy'n ysu i dyfu'n ddyn. Ond efallai nad yw partïon bechgyn-a-merched, cyfrifoldebau ychwanegol a newidiadau corfforol yr arddegau yn fêl i...
Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Jeff Kinney
Cyfieithydd: Owain Sion

Disgrifiad: Mae mam Greg yn benderfynol o gael gwyliau haf teuluol, sy'n hollol wahanol i'r hyn yr hoffai Greg i'w wneud, sef bod o flaen y teledu yn chwarae gêmau fideo drwy'r amser. I wneud pethau'n saith gwaeth mae ei dad wedi cael syniad dwl arall...
Amdanom Ni a Chyflwyniadau
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
Moesegau a Chynaliadwyedd
© 2024 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.