This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Llyfrau Plant > Dyddiadur Dripsyn (Cyfres)

Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Llyfr meddal

Awdur: Jeff Kinney
Cyfieithydd: Owain Sion

Disgrifiad: Mae'n si?r dy fod ti wedi clywed am yr arfer o lunio rhestr o "addunedau" ar ddechra blwyddyn, addunedau ddylai dy wneud di'n berson gwell. Wel, mae gen i broblem. Dydy hi ddim yn hawdd i rywun fel fi - sy bron yn berffaith - feddwl am ffyrdd o...
Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Jeff Kinney
Cyfieithydd: Owain Sion

Disgrifiad: Ar ddechrau blwyddyn newydd a dyddlyfr newydd, mae Greg yn awyddus i anghofio helyntion anffodus (a chyfrinachol!) yr haf. Ond mae rhywun arall yn gwybod bob dim - rhywun sy'n ei gweld hi'n ddyletswydd arno i ddatgelu cyfrinachau crinjllyd - ei...
Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Jeff Kinney
Cyfieithydd: Owain Sion

Disgrifiad: Mae Greg Heffley yn dechrau ysgol newydd ac yn sylweddoli bod bechgyn lliprynnaidd yn gorfod rhannu coridor gyda plant mawr, cas sydd eisoes wedi dechrau shafio! Er mwyn dangos ei fod yn fwy aeddfed nag ydyw, mae Greg yn gwneud defnydd o Rowley,...
Amdanom Ni a Chyflwyniadau
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
Moesegau a Chynaliadwyedd
© 2024 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.